Olet täälläEtusivu Criminality

Criminality

Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up

Tutkimus

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

Persistent offenders and adolescence-limited offenders: Differences in life-courses

Tutkimus

Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa.

Validity of the gender gap theory in a substance-abusing population with previous prison sentences

Tutkimus

Two-fifths of the studied substance abusing men had been imprisoned between 1992 and 2005 compared to only 14 percent of the women. Overall, men committed crimes more often than women, but there were no differences in the amount of property crimes in the group of convicted substance abusers.

The Effects of Gender and Previous Prison Sentence on the Risk of Committing Crime Among a Substance-Abusing Population

Tutkimus

The results suggest that women with prior convictions differ profoundly from other substance-abusing women.

Continuities in aggressive behavior from childhood to adulthood

Tutkimus

The study was part of the Jyväskylä Longitudinal Study on Social Development. The subjects (originally 173 females, 196 males) were studied at age 8, 14, 20, and 26