Olet täälläEtusivu Buprenorphine

Buprenorphine

A retrospective evaluation of patients switched from buprenorphine (Subutex) to the buprenorphine/naloxone combination (Suboxone)

Tutkimus

Transfer from Subutex to Suboxone should be carefully discussed and planned in advance with the patients and after the transfer adverse events should be regularly monitored.

Bioavailability of Buprenorphine from Crushed and Whole Buprenorphine (Subutex) Tablets

Tutkimus

Buprenorphine (Subutex) is the most abused opioid in Finland. In order to curb the abuse potential of this drug, many treatment centers and prisons crush Subutex tablets before administering them to patients. To date, there are no published studies comparing the efficacy and bioavailability of crushed and whole Subutex tablets.

A Five-Year Follow-up of Buprenorphine Abuse Potential

Tutkimus

The main aim of this study was to evaluate five-year trends of abuse pattern, dosage and street price of illicit opioid abuse in the Helsinki metropolitan area.

Improving maintenance treatment of opiate addiction: Clinical aspects

Tutkimus

Suomessa on tällä hetkellä arvioiden mukaan n. 4 000 5 000 opioidien väärinkäyttäjää, joista n. 2.200 on ns. lääkkeellisen korvaushoidon piirissä. Korvaushoito on lukuisissa tutkimuksissa todettu tehokkaimmaksi opioidiriippuvuuden hoitomuodoksi.

Siitä huolimatta suhtautuminen tähän hoitoon on edelleenkin ristiriitaista, mikä on myös näkynyt Suomen huumausainepolitiikassa sekä hoitojärjestelmän kehittämisessä ja kehityksessä. Erityisenä huolena on edelleen korvaushoitolääkkeiden buprenorfiinin ja metadonin väärinkäyttö tai niiden päätyminen katukauppaan. Muista Pohjoismaista poiketen buprenorfiini on Suomessa eniten suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi. Tämä asettaa erityisiä haasteita hoidon kehittämiselle.

Diversion of opioid maintenance treatment medications and predictors for diversion among Finnish maintenance treatment patients

Tutkimus

The object of this study was to examine the prevalence and predictors for diversion of the opioid maintanense treatment (OMT) medications buprenorphine-naloxone (BNX) and methadone (MET) among Finnish OMT patients.