Olet täälläEtusivu Soile Törrönen: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostoyhteistyö Uudellamaalla

Soile Törrönen: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostoyhteistyö Uudellamaalla

Värikäs piirros, jossa eri värisiä ihmishahmoja jalat vastakkain muodostaen ympyrän.

Asiantuntijuuden ja tiedon vaihtoa sekä aktiivista osallistumista. Siinä on uusmaalainen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyöverkoston resepti.

Kumajan koordinoima päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkosto toimii siltana uusmaalaiselle järjestöyhteistyölle ja mahdollisuutena oppia toisilta alan toimijoilta. Verkosto tuo vaikuttavuutta ja merkittävyyttä järjestön omalle työlle ja tukee myös järjestön omia tavoitteita. Keskeinen kiinnostuksen kohde on sote-uudistuksen tilanteen seuraaminen ja sen mahdolliset vaikutukset järjestöjen toimintoihin. Tiedon ja ajatusten vaihtaminen ja ennen kaikkea yhteinen keskustelu ajankohtaisten aiheiden äärellä tuo hyötyä osallistuville järjestöille.

Uusmaalaisten sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja käynnisti päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asiantuntijoiden verkostotyön toukokuussa 2018. Yhteistyöverkosto syntyi tarpeesta koota erityisesti uusmaalaiset päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimijat yhteen, sillä valtakunnallisia ja paikallisia verkostoja alan toimijoilla jo on, mutta maakunnallinen verkostoyhteistyö kaipasi vielä kipinää.

Järjestöillä on ollut mahdollista vaikuttaa sote-valmisteluun verkostoyhteistyöllä

Toiminnan käynnistyessä verkosto toi yhteen sote-uudistuksen päihde- ja mielenterveyspalvelujen valmistelevat virkamiehet ja alan järjestöasiantuntijat ja tarjosi näin järjestöille vaikutuskanavan valmisteluun. Keskustelua käytiin muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestölähtöisen toiminnan tulevaisuudesta uudistuksessa.

Ajankohtaisia teemoja verkoston tapaamisissa ovat olleet järjestöjen rahoituksen ja toimintaedellytysten turvaaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöille sekä arvostuksen lisääminen järjestöjä ja järjestötyötä kohtaan. Tärkeänä on pidetty myös järjestöjen tuottaman tiedon levittämistä päättäjien tietoon.  

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostossa on luotu pohjaa järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kuvaukselle

Järjestötoiminnan kuvaustyö on jatkunut yhtenä Kumajan päätehtävänä syksylle 2019 saakka. Järjestötoiminnan kuvauksesta muodostuu työkalu myös seuraavalle sote-uudistuksen valmistelulle, sillä se kokoaa uusmaalaiset järjestötoiminnot yksiin kansiin. Kuvaus auttaa valmistelijoita ja kuntien virkamiehiä hahmottamaan laajaa uusmaalaista järjestötoimintojen ja tietotaidon kenttää, joka limittyy ja tukee vahvasti myös julkisia palveluita ja toimintoja.

Kaikilla uusmaalaisilla järjestöillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa toiminnankuvauksen sisältöön, sillä kuvaus on parhaillaan kommentoitavana Kumajan verkkosivuilla.

Uudet toimijat tervetulleita vireään verkostoon

Uusmaalaisten päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostotoiminta on vireää ja toimijoita on ollut koolla tapaamissa aina 20-30 henkeä. Tapaamispaikkoja vaihdellen eri järjestöjen tilat tulevat tutuiksi ja samalla järjestötoimijat verkostoituvat ja tutustuvat.

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran 28.1.2020 sote-uudistuksen seuraavien askelmerkkien jo hieman selvittyä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen Uudenmaan verkosto on avoin, joten toivotamme myös uudet järjestöasiantuntijat mukaan seuraavaan tapaamisemme Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:n tiloihin Vantaalle.

Soile Törrönen
Asiantuntija
Kumaja-verkosto

------
Kumaja on Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto, jonka toiminta käynnistyi elokuussa 2017. Kumaja kehittää uusmaalaisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja vahvistaa niiden yhteistyötä maakunnan ja kuntien kanssa. Osallistaen järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun Kumaja pyrkii edistämään sitä, että järjestöt ovat mukana vaikuttamassa uudistuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kumaja on STEA:n rahoittaman Järjestö 2.0  – Järjestöt mukana muutoksessa -hankeohjelman Uudenmaan maakuntahanke.

Lisätietoja: www.kumaja.fi
 

Tutustu myös Tietopuussa

Blogi: Järjestölähtöisellä työllä on tulevaisuus sotessa

Opinnäytetyö: Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Tutkimus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä

Blogiarkisto »

Pääteema: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan