Olet täälläEtusivu Pauliina Oksanen: Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana

Pauliina Oksanen: Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana

Öinen parkkipaikka kaukaa kuvattuna ja yksi tumma hahmo on sen keskellä.

”Kai te ootte vielä olemassa?”

Koronavirusepidemia vaikuttaa meidän kaikkien arkeen myös järjestötyössä. A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, etsivän työn sekä verkossa tapahtuvan terveysneuvonnan ammattilaiset kertovat, miten poikkeusolot näkyvät heidän työssään ja millaisia tarpeita heidän asiakkaillaan on.

A-klinikkasäätiön Osis-toiminta on tarkoitettu huumeidenkäyttäjille ja korvaushoidossa oleville ihmisille, jotka kaipaavat vertaistukea tai ovat itse kiinnostuneita vertaisena toimimisesta. Osis ylläpitää Tsemppis-kahvilaa Helsingin Hakaniemessä. Nyt poikkeusoloissa kahvila on suljettu ja ryhmätoiminta on tauolla, mutta asiakkaisiin pidetään yhteyttä puhelimen avulla. Asiakkaat ovat myös itse aktiivisesti yhteydessä työntekijöihin. Noin 20 aktiivista vertaistukijaa toimivat omissa ympyröissään kuten aiemminkin. Haittoja vähentävässä työssä vertaisten apu on korvaamatonta; vertainen voi vaikka neuvoa, mistä saa puhtaita pistosvälineitä.

Myös Tampereen Völjyn päivätoiminta on suljettu. Asiakkaita palvellaan puhelimen avulla ja tarvittaessa kasvokkain Völjyn tiloissa. Osa asiakkaista saattaa jättää avun hakemisen, kun matalan kynnyksen paikat ovat suljettu. ”Kun ihmiset soittavat, heillä on joku asia. Matalan kynnyksen idea perustuu siihen, että ihmiset tulevat mukaan ja syntyy luottamuksen ilmapiiri ja turvallinen toimintaympäristö. Päivätoiminnassa ja kotikäynneillä puhutaan enemmän kuulumisia ja asiat nousevat spontaanimmin esille.” kertoo Anne Ovaska Völjystä. A-klinikkasäätiöllä on myös kuntouttavaa työtoimintaa Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kotkassa ja Salossa. Hallitus antoi päätöksen sulkea toiminta 16.3.2020. Siitä lähtien toimintaa on toteutettu poikkeavasti. Salossa asiakkaisiin pidetään yhteyttä puhelimen välityksellä. Lisäksi asiakkaille on organisoitu ruokajakelua paikallisten järjestöjen kanssa.
 
Koronavirusepidemia ei ole vaikuttanut verkossa tehtävään neuvontatyöhön Verkkovinkissä eikä epidemia ainakaan toistaiseksi näy muuttaneen TOR-verkossa käytävän keskustelun määrää. Verkko-Vinkin Janne ja Juho tarjoavat terveysneuvontaa Wickr-sovelluksessa sekä Torilaudalla anonyymisti.

Lähityön tärkeys korostuu poikkeusoloissa

Katuklinikat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa jatkavat liikkuvaa työtä kaduilla. Katuklinikat liikkuvat vaihtamassa pistovälineitä ja antamassa tietoa. Koronavirusepidemia on muuttanut työtä niin, että kotikäynnit ja palveluihin saattaminen ovat toistaiseksi tauolla. Työntekijät kertovat, että asioiden hoitaminen on monelle asiakkaalle nyt haastavampaa, koska asioita pitäisi hoitaa puhelimessa tai verkossa itsenäisesti ja välillä jonotusajat ovat pitkiä, koska palvelut ovat ruuhkautuneet. Nyt korostuu asiakkaiden oma-aloitteellisuus, vaikka monet asiakkaat tarvitsisivat paljon apua ja tukea asiointiin. Nyt kun kohtaamispaikat ovat kiinni, asiakkaiden kanssa tapaamisaikojen sopiminen on joidenkin asiakkaiden kanssa haastavaa.

Päihteitä käyttävät henkilöt ovat suurentuneessa riskissä saada koronavirus-tartunta, koska virus voi levitä päihteiden käyttövälineistä. Monilla päihteitä käyttävillä henkilöillä on myös kroonisia sairauksia. Erityisesti työntekijät kertovat olevansa huolissaan päihteitä käyttävien tartuntariskistä, koska osa henkilöistä asuu kavereiden luona tai kaduilla eikä fyysistä etäisyyttä toisiin pidetä. Lisäksi hygieniasta on vaikea pitää huolta kaduilla.

Osa asiakkaista on tälläkin hetkellä asunnottomia. Völjy keskittyy erityisesti itsenäisen asumisen tukemiseen ja auttaa asiakkaita viranomaisasioinnissa. Asunnon saaminen ja asumiseen liittyvienkin asioiden hoitaminen on vaikeutunut epidemian aikana. Eniten asunnottomuus näkyy Helsingissä. Huoli hätämajoituspaikkojen riittävyydestä on todellinen, sillä ainakin Helsingissä hätämajoituspaikat ovat olleet täynnä jo iltapäivällä. Tällaisessa tilanteessa on myös tärkeää auttaa turvaamaan niiden asiakkaiden asumista, joilla on asunto: huolehditaan siitä, että vuokra tulee maksetuksi ajallaan ja asunnosta pidetään huolta, viedään roskat eikä aiheuteta muuta häiriötä.

Päivätoiminta on tarjonnut monelle asiakkaalle myös mahdollisuuden syödä ja viettää aikaa päivisin. Nyt kun suurin osa toiminnasta on tauolla, on myös ruokailun mahdollisuudet vähentyneet. Monelle Katuklinikan asiakkaalle päivätoiminnassa syöty ateria on päivän ainut ruokailu. Asiakkaat saattavat mennä yhä heikompaan kuntoon, jos ravinnonsaanti heikkenee. Niinpä Katuklinikat jakavat nyt poikkeuksellisesti pientä purtavaa asiakkailleen.

Uusi toimintaympäristö aiheuttaa haasteita myös työntekijöille. Asiakastyössä pitää tällaisissa poikkeusoloissa tehdä jatkuvaa arviota siitä, miten autetaan asiakasta parhaiten huomioimalla viruksen tartuntavaara, asiakkaiden terveysriskit sekä turvallisuus. On tärkeää huolehtia asiakastyötä tekevien työntekijöiden jaksamisesta ja ymmärtää, että kaikki reagoivat tilanteeseen omalla tavallaan.

Pistosvälineistä pulaa, päihdehoitoon vaikea päästä

Monet peruspalvelut ovat suljettu koronavirusepidemian myötä. Lisäksi ihmisiä on kehotettu vähentämään liikkumista. Terveysneuvontapisteissä ympäri maata vaihdetaan puhtaita pistosvälineitä. Oulun Katuklinikalta kerrotaan, että he ovat saaneet uusia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat ennen vaihtaneet pistosvälineensä kaupungin terveysneuvontapisteellä, mutta koronavirusepidemian aikaan välttelevät menemästä julkisiin kulkuvälineisiin tai terveysneuvontapisteelle. Myös muilla Katuklinikoilla on tullut normaalia suurempi kysyntä puhtaille pistosvälineille ja niitä toivotaan suurempia määriä. Pistosvälineet ovat olleet myös joistakin apteekeista loppu.

Monia päihteidenkäyttäjien palveluita on supistettu ja asiointi tapahtuu nyt monessa paikassa pääosin sähköisesti. Myös päihdehoitoon pääseminen on työntekijöiden mukaan vaikeutunut entisestään koronavirusepidemian myötä ja jonot ovat kasvaneet. Erityisen haastavaksi mainitaan psykiatrista hoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoitoon pääseminen.

Huumeiden saatavuusongelmat ja sen lieveilmiöt eivät vielä haastatteluvaiheessa maaliskuun loppupuolella näkyneet haastateltavien työssä. Huumausaineiden hintojen arveltiin kuitenkin nousevan. Haastatteluissa tuli esiin myös korvaushoidossa olevat asiakkaat. He saavat nyt suuremman määrän lääkkeitä kerralla, joka voi johtaa lääkkeiden väärinkäyttöön tai niiden joutumiseen katukauppaan. Mediassa on viime päivinä uutisoitu myös rajojen sulkemisen vaikutuksista. Esimerkiksi A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki sanoo Ylen julkaisemassa uutisessa (1.4.), että huonovointisuus ja levottomuus näkyy jo nyt. 

Kriisi voi tuoda myös mahdollisuuksia

Osiksen kehittämiskoordinaattori Aino Rukkila kertoo, että epidemian aikana on tärkeää pitää vertaistoimijoista eli vertseistä kiinni. Tällaisina aikoina vertaistoimijoilla on tärkeä rooli omassa toimintaympäristössään. Poikkeusolot saattavat myös johtaa digiloikkaan toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Esimerkiksi Osiksessa otetaan käyttöön videoneuvottelusovellus, jotta yhteydenpito vertaistoimijoihin helpottuu. 

Kaikkialla mahdollisuudet digilaitteiden hyödyntämiseen eivät tietenkään ole samanlaiset eikä niiden käyttöönotto ole tarkoituksenmukaista. Usein asiakkaat tarvitsevat konkreettista apua. Toistaiseksi testien tekeminen tai pistosvälineiden vaihtaminen ei onnistu sähköisesti.

Tällaisina aikoina ymmärtää, kuinka merkityksellistä työtä etsivä työ ja matalan kynnyksen päihdepalvelut tekevät. Kriisien aikana ja niiden jälkeen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Jo nyt nähdään, miten nopeasti järjestöt ovat reagoineet ja muuttaneet toimintaansa sekä vastanneet asiakkaiden tarpeisiin ja kriisissä syntyneisiin palveluaukkoihin.

Pauliina Oksanen
Kehittämissuunnittelija, TtM, A-klinikkasäätiö

Pauliina Oksanen haastatteli A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, etsivän työn sekä verkossa tapahtuvan terveysneuvonnan ammattilaisia.
 

Tutustu myös Tietopuussa

Uutinen: Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Uutinen: EMCDDA: Miten koronavirus ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön?

Tutkimustiivistelmä: Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön

Blogiarkisto »

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan