Olet täälläEtusivu Arviointi Työkaluja arvioinnin tueksi

Työkaluja arvioinnin tueksi

Arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia arvioinnin työkaluja, joiden avulla kartoitetaan kehittämistarpeita, suunnitellaan kehittämisprosesseja sekä jäsennetään ja kerätään arviointitietoa.

Suunta

SUUNTA-työkalu on hyödyllinen toiminnan ja kehittämisprosessien suunnitteluvaiheessa. Sen avulla voidaan rakentaa johdonmukainen toiminta- ja arviointisuunnitelma vaihe vaiheelta.

Lisää tietoa ja opastusta työkalun käytöstä

Laatutähti

Laatutähti-työkalu on suunniteltu ehkäisevään päihdetyöhön suunnittelun ja arvioinnin tueksi, mutta se soveltuu hyvin myös kehittämistoiminnan suunnittelun välineeksi.

Lisää tietoa ja opastusta työkalun käytöstä

SWOT

SWOT-analyysiä voidaan hyödyntää kehittämistoiminnan eri vaiheissa suunnittelun ja arvioinnin tukena. Sen avulla kartoitetaan toiminnan sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia, sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Tehdyn analyysin pohjalta voidaan arvioida toimintaa kokonaisvaltaisesti ja laatia kehittämissuunnitelmia.

Lisää tietoa ja opastusta työkalun käytöstä

 

Näistä tai muista arvioinnin työkaluista löydät lisää tietoa ARTSI-sivustolta, THL:n arviointioppaasta ja STEA:n itsearviointioppaasta.