Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Arviointi Työkaluja arvioinnin tueksi

Työkaluja arvioinnin tueksi

Arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia arvioinnin työkaluja, joiden avulla kartoitetaan kehittämistarpeita, suunnitellaan kehittämisprosesseja sekä jäsennetään ja kerätään arviointitietoa.

Suunta

SUUNTA-työkalu on hyödyllinen toiminnan ja kehittämisprosessien suunnitteluvaiheessa. Sen avulla voidaan rakentaa johdonmukainen toiminta- ja arviointisuunnitelma vaihe vaiheelta.

Lisää tietoa ja opastusta Suunta-työkalun käytöstä löydät Innokylän verkkosivuilta. 

Laatutähti

Laatutähti-työkalu on suunniteltu ehkäisevään päihdetyöhön suunnittelun ja arvioinnin tueksi, mutta se soveltuu hyvin myös kehittämistoiminnan suunnittelun välineeksi.

Lisää tietoa ja opastusta Laatutähti-työkalun käytöstä (pdf)

SWOT

SWOT-analyysiä voidaan hyödyntää kehittämistoiminnan eri vaiheissa suunnittelun ja arvioinnin tukena. Sen avulla kartoitetaan toiminnan sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia, sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Tehdyn analyysin pohjalta voidaan arvioida toimintaa kokonaisvaltaisesti ja laatia kehittämissuunnitelmia.

Lisää tietoa SWOT-työkalun käytöstä löydät Siviksen verkkosivuilta. 

Vaikutuskanvaasi

Kanvaasin avulla voidaan arvioida jonkin toimintamallin, palvelun tai tuotteen vaikutuksia. Kanvaasin avulla on mahdollista luoda vaikutusketju sekä määrittää mittarit joilla toiminnan vaikutuksia pystytään mittaamaan. Tavoitteena on määrittää muutos, joka toiminnalla saadaan aikaan sekä muutoksen tuoma laajempi vaikutus yhteiskuntaan tai yhteisöihin. 

Lisää tietoa ja opastusta Vaikutuskanvaasi-työkalun käytöstä (pdf)

Pokka 

Pokka on ensisijaisesti kyselytyökalu, mutta tiedonkeruun ohella se mahdollistaa toiminnan tulosten analysoinnin ja arvioinnin. Pokassa on mahdollista käyttää yleisesti käytössä olevia mittareita ja vertailla tuloksia valtakunnalliseen vertailudataan tai muiden saman alan toimijoiden tuloksiin.

Lisää tietoa Pokasta löydät Propellipäiden verkkosivuilta

Näistä tai muista arvioinnin työkaluista löydät lisää tietoa ARTSI-sivustolta ja THL:n arviointioppaasta (pdf) 

Muita hyödyllisiä linkkejä 

Hyvän Mitta, vaikuttavuusketju 
Kuntaliitto, tuloksellisuus
SITRA, vaikuttavuusinvestoiminen
SOSTE, Toiminnan vaikuttavuus
Suomen arviointiyhdistys
TEM, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus
THL, ehkäisevän päihdetyön suunnittelu, seuranta ja arviointi
TOIMIA, toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto ja tietokanta
 
EES, European Evaluatian Society (engl.)
American Evaluation Association (engl.)

Julkaisutyyppi: