Olet täälläEtusivu Arviointi Työkaluja arvioinnin tueksi

Työkaluja arvioinnin tueksi

Arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia arvioinnin työkaluja, joiden avulla kartoitetaan kehittämistarpeita, suunnitellaan kehittämisprosesseja sekä jäsennetään ja kerätään arviointitietoa.

Suunta

SUUNTA-työkalu on hyödyllinen toiminnan ja kehittämisprosessien suunnitteluvaiheessa. Sen avulla voidaan rakentaa johdonmukainen toiminta- ja arviointisuunnitelma vaihe vaiheelta.

Lisää tietoa ja opastusta Suunta-työkalun käytöstä

 

Laatutähti

Laatutähti-työkalu on suunniteltu ehkäisevään päihdetyöhön suunnittelun ja arvioinnin tueksi, mutta se soveltuu hyvin myös kehittämistoiminnan suunnittelun välineeksi.

Lisää tietoa ja opastusta Laatutähti-työkalun käytöstä

 

SWOT

SWOT-analyysiä voidaan hyödyntää kehittämistoiminnan eri vaiheissa suunnittelun ja arvioinnin tukena. Sen avulla kartoitetaan toiminnan sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia, sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Tehdyn analyysin pohjalta voidaan arvioida toimintaa kokonaisvaltaisesti ja laatia kehittämissuunnitelmia.

Lisää tietoa ja opastusta SWOT-työkalun käytöstä

 

Vaikutuskanvaasi

Kanvaasin avulla voidaan arvioida jonkin toimintamallin, palvelun tai tuotteen vaikutuksia. Kanvaasin avulla on mahdollista luoda vaikutusketju sekä määrittää mittarit joilla toiminnan vaikutuksia pystytään mittaamaan. Tavoitteena on määrittää muutos, joka toiminnalla saadaan aikaan sekä muutoksen tuoma laajempi vaikutus yhteiskuntaan tai yhteisöihin. 

Lisää tietoa ja opastusta Vaikutuskanvaasi-työkalun käytöstä

 

Verkoston ja hanketoiminnan riskianalyysilomake

Menetelmä on tarkoitettu hankkeen riskien kartoittamiseen ja riskien analysointiin. Menetelmä on hyödyllinen erityisesti hankkeen alussa, jolloin voidaan tarkistaa, missä ovat hankkeen kipupisteet ja miten ne tulisi huomioida toiminnassa. Menetelmä sopii hyvin myös ns. tarkistusvälineeksi, kun esimerkiksi puolivuosittain tarkistetaan, missä mennään. Linkistä pääset Innokylään katsomaan työkalun tarkemman kuvauksen sekä löydät itse lomakkeen ladattavassa muodossa, menetelmä on tarkoitettu etenkin järjestöille riskien kartoitukseen. 

Lisää tietoa ja opastusta riskianalyysilomakkeen käytöstä

 

Näistä tai muista arvioinnin työkaluista löydät lisää tietoa ARTSI-sivustolta, THL:n arviointioppaasta ja STEA:n itsearviointioppaasta.