Olet täälläEtusivu Arviointi

Arviointi

Päihdetyön valtakunnallista kehittämistoimintaa ja ehkäisevää työtä tehdään laajasti erilaisissa kehittämishankkeissa ja toiminnoissa. Jatkuva arviointi on osa kehittämistoimintaa ja toimii kuin suunnistuskartta työn eri vaiheissa. Arviointi jäsentää kehittämisprosesseja ja auttaa suuntaamaan toimintaa kohti tavoitteita. Arviointi lisää myös projektiosaamista ja uskottavuutta sidosryhmiin päin.

Kehittämistyössä ollaan yleisesti tekemisissä sellaisten ilmiöiden ja toimintojen kanssa joilla on vaikutusta ihmisten elämään, siksi on myös eettisesti perusteltua, että toimintaa sekä sen tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan.

Arvioinnin tuloksena saatua tietoa käytetään kehittämisen työkaluna toiminnan suuntaamisessa ja parantamisessa. Tulosten ja vaikutusten arvioinnin avulla tehdään näkyväksi kehittämistoiminnalla aikaansaadut tulokset ja vaikutukset sidosryhmille, yhteistyötahoille ja toiminnan rahoittajille. Arviointitietoa voidaan hyödyntää myös uusien toimintamallien, käytäntöjen ja tiedon levittämisessä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.