Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Arviointi

Arviointi

Mies esittelee fläppitaululta asioita kuulujoille.

Arviointi-sivut tarjoavat työkaluja ja näkökulmia toiminnan arviointiin päihdetyön ja mielenterveysalan tuloksellisuuden ja laadun parantamiseksi. Arvioinnin käsitteiden ymmärtäminen ja hankearvioinnin prosessin hahmottaminen auttavat jäsentämään arvioinnin kokonaisuutta.

Perustieto arvioinnista auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan arviointia niin, että toimintaa on mahdollista suunnata kohti tavoitteita ja kehittää toimintaa kerätyn tiedon pohjalta. 

Päihdetyön valtakunnallista kehittämistoimintaa ja ehkäisevää työtä tehdään laajasti erilaisissa kehittämishankkeissa tai kehittävällä työotteella. Jatkuva arviointi on osa kehittämistoimintaa ja toimii kuin suunnistuskartta työn eri vaiheissa. Arviointi jäsentää kehittämisprosesseja ja auttaa suuntaamaan toimintaa kohti tavoitteita. Arviointi lisää myös projektiosaamista ja uskottavuutta sidosryhmiin päin.

Päihde- ja mielenterveysalan kehittämistyössä ollaan yleisesti tekemisissä sellaisten ilmiöiden ja toimintojen kanssa, joilla on vaikutusta ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Siksi on myös eettisesti perusteltua, että toimintaa sekä sen tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan. 

Ennen arviointityöhön ryhtymistä on hyvä tuntea arvioinnin peruskäsitteitä sekä erilaisia arvioinnin näkökulmia ja lähestymistapoja. Lisäksi hankearvioinnin prosessin hahmottaminen kokonaisuudessaan auttaa arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa hankkeen eri vaiheissa.

Arvioinnin tuloksena saatua tietoa käytetään kehittämisen työkaluna toiminnan suuntaamisessa ja parantamisessa. Tulosten ja vaikutusten arvioinnin avulla tehdään näkyväksi kehittämistoiminnalla aikaansaadut tulokset ja vaikutukset sidosryhmille, yhteistyötahoille ja toiminnan rahoittajille. Arviointitietoa voidaan hyödyntää myös uusien toimintamallien, käytäntöjen ja tiedon levittämisessä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.