Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Arjen toimintakyky Toimintakyvyn määrittelyä

Toimintakyvyn määrittelyä

Toimintakyky on laaja kokonaisuus, joka koostuu monista arkisista asioista. Univaikeudet, tunne-elämän epätasapainoisuus sekä työ- ja ihmissuhdeongelmat ovat esimerkkejä psykososiaalisia vaikeuksista, jotka verottavat ihmisen toimintakykyä ja hankalaoittavat näin arjessa selviytymistä. 

Toimintakyky jaetaan usein: 

  1. fyysiseen toimintakykyyn, jolla tarkoitetaan ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä niistä tehtävistä, jotka hänen arjessaan ovat tärkeitä
  2. psyykkiseen toimintakykyyn, jolla tarkoitetaan ihmisen voimavaroja, joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista
  3. kognitiiviseen toimintakykyyn, joka on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa ja joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa ja sen vaatimuksissa
  4. sosiaaliseen toimintakykyyn, joka muodostuu yksilön ja sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön tai yhteiskunnan välisessä dynaamisessa vuorovaikutuksessa niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajojen puitteissa

ICF-luokitus

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Se tarjoaa yhteiset käsitteet ja viitekehyksen terveyteen liittyvän toimintakyvyn ja sen rajoitteiden kuvaamiseen, tutkimiseen ja vertailemiseen. ICF-luokitus on yleiskäyttöinen ja sitä voidaan käyttää kaikilla ihmisillä. Se vaatii kuitenkin perehtymistä eikä sovellu käytettäväksi nopeaan tilannekartoitukseen tai muutosten mittaamiseen. Tätä varten tarvitaan ICF-luokitukseen pohjautuvia lyhyempiä kysymyssarjoja, kuten Paradise24fin.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: