Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia toimintakykyyn liittyen. Tällä sivulla tietoa aiemmista esityksistä. Ajankohtaista sivulla tietoa tulevasta.

Seminaarit 

 

Syksyn 2020 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu aktiivisesti PÄIVYTin "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaarin järjestämiseen PÄIVYTin kokouksen yhteydessä 2.11.2020. Lisätietoa PÄIVYTin sivuilta.
 

Kesän 2020 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Toimintakyky kuntoon -ohjelman webinaarissa 25.8.2020 

Alustukset

"Väliraporteista loppuraportteihin", Jaakko Kiilunen, STEA  

”Koronakriisin vaikutukset järjestöjen tavoittamien ihmisten arkeen ja toiveita poikkeustilanteisiin”, Alix Helfer, Virvatuli Uusimäki, Riku Laine & Tuuli Pitkänen, Arjen toimintakyky

”Hankkeen tuotosten juurruttaminen ja kehittämistyön tuloksista viestiminen”,  Tuuli Pitkänen, Arjen toimintakyky

 

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin Hyvistä käytännöistä korona-aikana -webinaarissa 28.5.2020

Alustukset

”Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana – THL:n tiedonkeruu”, Kristiina Kuussaari, THL

"Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toiminnot korona -poikkeustilan aikana", Jouni Tourunen, MIPA 2.0 -hanke

 

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat PÄIVYTin sivulla.

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä yhteisseminaarit-sivulla.
 

Arjen toimintakyky mukana Päihdepäivillä 2019

Torstaina 9.5.2019 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää läheisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä ennalta ehkäiseviä tukimuotoja. Järjestöissä läheisten tarpeet tiedetään ja on etsitty mahdollisuuksista tunnistaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä, että läheiset saisivat paremmin tukemia nykyisessä yksilö- ja suoriteorientoituneessa maailmassa?

Seminaari on tarkoitettu läheisten kuormittuneisuudesta ja huomioon ottamisesta kiinnostuneille työntekijöille, palveluntarjoajille, palvelujen tilaajille ja poliitikoille, kuormittuneiden läheisten työnantajille sekä läheisille itselleen. Tavoitteena on käydä keskustelua läheisten palvelujen tarpeesta ja tarjonnasta sekä siitä, miten palvelut tulisi järjestää.

Päihdepäivien ohjelma

 

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Seminaari järjestettiin 8.3.2019 klo 9 - 15. Kiitos kaikille osallistujille ja alustajille! Alta löytyvät esityspuheenvuorojen yhteydessä esitetyt diat.

Osoite: Diakonia ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki, huone 332 (3. kerros)

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä? Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.

9.00                   Kahvia ja sämpylää

9.10                   Seminaarin avaus ja esittäytymiskierros

9.30 – 9.50       Järjestötoimintaan osallistuminen vahvistaa hyvinvointia? Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) tutkimustuloksia. (pdf) Tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen, MIPA 

9.50-10.20        Tutkitaan yhdessä - opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistamishankkeen arviointia yhteistutkimuksen keinoin. (pdf) Anna Hallikainen ja Teemu Kaskela, OK-hanke  

10.20 – 10.40   Kansallinen näkökulma toimintakyvyn seuraamiseen ja visioita tulevaan. (pdf) Lääkintäneuvos Kristiina Mukala, STM  

10.40 – 11.00    Monenlaisia toimintamuotoja Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. (pdf) Tutkimuspäällikkö Päivi Rainò, Silta-Valmennus ry 

11.10                 Taukojumppa

11.10-11.30       Näkökulmia maahanmuuttajatyöstä. (pdf) Johanna Laine ja Aura Tarjanne, Iloa arkeen

11.30-11.50      Kykyviisari toimintakyvyn muutosten arvioinnin välineenä. (pdf) Miia Wikström Työterveyslaitos

11.50-12.10      Mieserityisyyden huomioon ottaminen vaikuttavuutta arvioitaessa. (pdf) Tutkija, FM Henri Hyvönen, WeAll-hanke, sukupuolen tutkimus, Helsingin yliopisto

Omakustanteinen lounas

13.00-13.20      Toimintakyky tiedon kirjaaminen järjestötyön arjessa. (pdf) Olli Lehtonen, Irti Huumeista ry

13.20-13.40      Voiko kirjaaminen palvella asiakasta/osallistujaa, toiminnan järjestäjää sekä päätöksentekijöitä? (pdf) Vanhempi tutkija, dosentti Tuuli Pitkänen, Arjen toimintakyky -hanke

13.40-14.00      Puheeksi ottaminen ja sähköiset palvelut – miten vaikutuksia voi saada näkyväksi. Verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen, Työelämä-kehitysohjelma, A-klinikkasäätiö

14.00-14.40     Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä - miten saada se näkyväksi - Keskustelua ryhmissä

14.40-15.00     Ryhmätöiden yhteenveto ja seminaarin päättäminen 

Seminaari on suunnattu järjestöväelle sekä järjestöyhteistyöstä ja toimintakyvyn vahvistamisesta kiinnostuneille toimijoille ja tutkijoille. Osallistuminen on maksutonta. 

Lisätietoja [email protected]

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia

 

Kiitos 18.12.2018 järjestetyn seminaarin alustajille ja osallistujille

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena

Ohjelma

10            Tervetuloa ja osallistujien esittäytyminen

10.10       Toimintakyvyn merkitys järjestötyön arjessa (pdf) kehittämiskoordinaattori Katja
                 Malin-Kaartinen, Tukikohta ry

10.30       Toimintakyvyn osa-alueet ja niiden arvioiminen (pdf) erikoistutkija Heidi Anttila THL

11.10        Toimintakyvyn merkitys yksilön arjessa (pdf) sisältösuunnittelija ja kokemusasiantuntija
                 Mikko Laukonsuo, A-klinikkasäätiö

11.35       Toimintakyky kuntoon - yhteistyötä työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi (pdf)
                Toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaattori Mira Roine, Siltavalmennus

11.55       Lounas 

12.40       Tutkittu tieto voi tukea järjestötyötä (pdf) vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

13.10       Päihdelinkin PARADISE24fin kyselyn 5000 vastausta, Arjen toimintakyky -hankkeen tutkija
               Jukka Ahonen, A-klinikkasäätiö

13.30       Krooninen väsymysoireyhtymä/myalginen enkefalomyeliitti (CFS/ME): katsaus suomalaisten
                potilaiden nykytilanteeseen ja toimintakykyyn. Kahden opinnäytetyön tuloksia.
                Kiropraktikko, kansanterveystieteen maisteri Toni Talvitie 

14            Seminaarin päättäminen