Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia toimintakykyyn liittyen.

Arjen toimintakyky mukana Päihdepäivillä

Torstaina 9.5.2019 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää läheisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä ennalta ehkäiseviä tukimuotoja. Järjestöissä läheisten tarpeet tiedetään ja on etsitty mahdollisuuksista tunnistaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä, että läheiset saisivat paremmin tukemia nykyisessä yksilö- ja suoriteorientoituneessa maailmassa?

Seminaari on tarkoitettu läheisten kuormittuneisuudesta ja huomioon ottamisesta kiinnostuneille työntekijöille, palveluntarjoajille, palvelujen tilaajille ja poliitikoille, kuormittuneiden läheisten työnantajille sekä läheisille itselleen. Tavoitteena on käydä keskustelua läheisten palvelujen tarpeesta ja tarjonnasta sekä siitä, miten palvelut tulisi järjestää.

Päihdepäivien ohjelma

 

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Seminaari järjestettiin 8.3.2019 klo 9 - 15. Kiitos kaikille osallistujille ja alustajille! 
Osoite: Diakonia ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki, huone 332 (3. kerros)

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä? Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.

9.00                   Kahvia ja sämpylää

9.10                   Seminaarin avaus ja esittäytymiskierros

9.30 – 9.50       Järjestötoimintaan osallistuminen vahvistaa hyvinvointia? Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) tutkimustuloksia. Tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen, MIPA (pdf)

9.50-10.20        Tutkitaan yhdessä - opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistamishankkeen arviointia yhteistutkimuksen keinoin. Anna Hallikainen ja Teemu Kaskela, OK-hanke  (pdf)

10.20 – 10.40   Kansallinen näkökulma toimintakyvyn seuraamiseen ja visioita tulevaan. Lääkintäneuvos Kristiina Mukala, STM  (pdf)

10.40 – 11.00    Monenlaisia toimintamuotoja Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Tutkimuspäällikkö Päivi Rainò, Silta-Valmennus ry (pdf)

11.10                 Taukojumppa

11.10-11.30       Näkökulmia maahanmuuttajatyöstä, Johanna Laine ja Aura Tarjanne, Iloa arkeen (pdf)

11.30-11.50      Kykyviisari toimintakyvyn muutosten arvioinnin välineenä. Miia Wikström Työterveyslaitos (pdf)

11.50-12.10      Mieserityisyyden huomioon ottaminen vaikuttavuutta arvioitaessa. Tutkija, FM Henri Hyvönen, WeAll-hanke, sukupuolen tutkimus, Helsingin yliopisto (pdf)

Omakustanteinen lounas

13.00-13.20      Toimintakyky tiedon kirjaaminen järjestötyön arjessa, Olli Lehtonen, Irti Huumeista ry (pdf)

13.20-13.40      Voiko kirjaaminen palvella asiakasta/osallistujaa, toiminnan järjestäjää sekä päätöksentekijöitä? Vanhempi tutkija, dosentti Tuuli Pitkänen, Arjen toimintakyky -hanke (pdf)

13.40-14.00      Puheeksi ottaminen ja sähköiset palvelut – miten vaikutuksia voi saada näkyväksi. Verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen, Työelämä-kehitysohjelma, A-klinikkasäätiö

14.00-14.40     Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä - miten saada se näkyväksi - Keskustelua ryhmissä

14.40-15.00     Ryhmätöiden yhteenveto ja seminaarin päättäminen 

Seminaari on suunnattu järjestöväelle sekä järjestöyhteistyöstä ja toimintakyvyn vahvistamisesta kiinnostuneille toimijoille ja tutkijoille. Osallistuminen on maksutonta. 

Lisätietoja arjentoimintakyky@a-klinikka.fi

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia

 

Kiitos 18.12.2018 järjestetyn seminaarin alustajille ja osallistujille

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena

Ohjelma

10            Tervetuloa ja osallistujien esittäytyminen

10.10       Toimintakyvyn merkitys järjestötyön arjessa, kehittämiskoordinaattori Katja
                 Malin-Kaartinen, Tukikohta ry (pdf)

10.30       Toimintakyvyn osa-alueet ja niiden arvioiminen, erikoistutkija Heidi Anttila THL (pdf)

11.10        Toimintakyvyn merkitys yksilön arjessa, sisältösuunnittelija ja kokemusasiantuntija
                 Mikko Laukonsuo, A-klinikkasäätiö (pdf)

11.35       Toimintakyky kuntoon - yhteistyötä työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi, 
                Toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaattori Mira Roine, Siltavalmennus (pdf)

11.55       Lounas 

12.40       Tutkittu tieto voi tukea järjestötyötä, vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö (pdf)

13.10       Päihdelinkin PARADISE24fin kyselyn 5000 vastausta, Arjen toimintakyky -hankkeen tutkija
               Jukka Ahonen, A-klinikkasäätiö

13.30       Krooninen väsymysoireyhtymä/myalginen enkefalomyeliitti (CFS/ME): katsaus suomalaisten
                potilaiden nykytilanteeseen ja toimintakykyyn. Kahden opinnäytetyön tuloksia.
                Kiropraktikko, kansanterveystieteen maisteri Toni Talvitie 

14            Seminaarin päättäminen