Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Arjen toimintakyky Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

JAA SOMESSA

Seminaarit 

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia toimintakykyyn liittyen. Tällä sivulla tietoa aiemmista esityksistä.
Ajankohtaista sivulla tietoa tulevasta tarpeen mukaan.

Vuonna 2021

Arjen toimintakyky -hankkeen esittely ja koronatutkimuksen tuloksia. Päihdepäivät, tauko-ohjelma, verkossa 20.5.2021.

PARADISE24fin järjestötyössä, EJY:n Verkostotapaaminen, suullinen esitys. Teams, 29.4.2021

Arjen toimintakyky -hankkeen esittely & tuloksia läheisryhmistä ja asiakastyöstä. Helfer, Irti Huumeista ry:n Superviikonloppu, suullinen esitys. Teams, 24.4.2021 

Koronapandemian ensimmäisen aallon vaikutukset järjestöjen tavoittamien ihmisten arkeen terveydentilan yhteydet kokemukseen poikkeustilasta . Helfer, A. Sosiaalipsykologian päivät, suullinen esitys. Zoom, 15.4.2021.

Arjen toimintakyky -hanke esitteli järjestöissä tehtävä toimintakykyä edistävä työ ja vaikutusten arviointi -luennon Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman päätöstilaisuudessa Teamsissa 21.1.2021. 

 

Vuonna 2020

Arjen toimintakyky -hanke osallistui PÄIVYTin "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaarin järjestämiseen PÄIVYTin kokouksen yhteydessä 2.11.2020. Lisätietoa PÄIVYTin sivuilta.

Arjen toimintakyky: tuloksia läheisryhmistä ja asiakastyöstä. Pitkänen & Helfer, Irti Huumeista Alueyhdyshenkilöiden koulutus 28.11.2020 (peruttu/siirretty toiseen ajankohtaan)

Päihdeongelman vaikutus läheisten toimintakykyyn. Pitkänen, Uusimäki & Helfer, Suullinen esitys, Perhetutkimuksen päivät 19.–20.11.2020

Koronakevään vaikutukset järjestöjen tavoittamien ihmisten arkeen: terveydentilan yhteydet kokemukseen poikkeustilasta. Pitkänen, Laine, Uusimäki ja Helfer, suullinen esitys Terveyspsykologian päivät 4.11.2020

Kun uupumus oli arkea muutenkin – kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien kokemuksia koronakeväänä. Helfer, A. & Pitkänen, T. Suullinen esitys Terveyspsykologian päivät 4.11.2020.

Viiden askeleen menetelmä läheisten kuormituksen tunnistamiseen ja tukemiseen – tutkimukseen perustuva menetelmä. Pitkänen, T. Sosiaalipolitiikan päivät, suullinen esitys. Zoom, 23.10.2020.

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana järjestämässä ensimmäistä AFINet webinaaria In Their Own Right: Family Members Affected by Alcohol and other Drug Misuse/Gambling. Teams, 20.10.2020. www.afinetwork.info

Toimintakyvyn muutokset päihdekuntoutumisen aikana – hoitotietoihin pohjautuva rekisteritutkimus. Pitkänen T, Laine R, Uusimäki V & Helfer A, Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät, suullinen esitys. Teams, 6.10.2020.

PARADISE24fin Apotissa. Pitkänen, T. Riippuvuuspsykiatrian maanantaikoulutus. HUS, Teams. 5.10.2020.

Koronakyselyn tulokset. Helfer A, Uusimäki V, Laine R & Pitkänen T. Toimintakyky kuntoon -ohjelman työseminaari, Teams 25.8.2020.

Hankkeen tuotosten juurruttaminen ja kehittämistyön tuloksista viestiminen. Pitkänen, T, Toimintakyky kuntoon -ohjelman työseminaari, Teams 25.8.2020.

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana järjestämässä PÄIVYTin Hyvistä käytännöistä korona-aikana -webinaaria 28.5.2020. www.paivyt.fi

Miten tarkastella päihdehuollon vaikuttavuutta? Pitkänen, T. Päihdehuollon vaikuttavuus – A-klinikkasäätiön 65-vuotis juhlaseminaari, Oikeusministeriön Julkisuus-sali, 6.3.2020.

 

Vuonna 2019 

Toisen asteen koulutuksen ja vankeuden yhteys nuorilla päihdehoitoon hakeutuneilla. Kaskela & Pitkänen. Valtakunnalliset vankeusopetuspäivät, 12.12.2019.

Miten tutkimus voi tukea käytännön hoitotyötä. Pitkänen, T & Aranko A. Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYTin SYYSSEMINAARI - Päihdetyö strategian ja tutkimuksen kohteena, Kirkkohallitus, Helsinki. 28.11.2019. Lisätietoja PÄIVYTin sivulla.

Omaisten hyvinvointi on tärkeää – tutkimustietoa maailmalta. Pitkänen T & Aranko A, Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet MIPA 2.0 ja Arjen toimintakyky -hankkeiden yhteinen seminaari, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, 6.11.2019. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä yhteisseminaarit-sivulla.

Kuvia ja kuvausta huumetilanteesta Pakistanin maaseudulla, A-klinikkasäätiö, 31.10.2019.

Toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten arvioiminen päihdehoidon aikana. Aranko, Levola & Pitkänen. Terveyspsykologian päivät Helsinki 30.10.2019

Toimintakykyä kartoittavan PARADISE24fin-verkkokyselyn käyttö ja vastausten hyödynnettävyys. Pitkänen, T & Aranko, A. Terveyspsykologian päivät Helsinki 29.10.2019

Hankkeen vaikuttavuuden arvioiminen ja osallistujien toimintakyvyn muutosten seuranta hankkeissa. Toimintakyky kuntoon -hankkeen verkostopäivät, Tampere 9.10.2019

Pitkänen, T. (2019). Drug use and treatment needs – rural perspective. The 2019 European Society for Social Drug Research (ESSD) conference in Riga, 26-28.9.2019.

Pitkänen, T. & Aranko, A. (2019). Measuring change in psychosocial wellbeing during treatment in TC. The 17th European Federation of Therapeutic Communities (EFTC) Conference in collaboration with KETHEA and ARGO in Thessaloniki, 19-20.9.2019

Puheeksioton haasteista ja hyödyistä. Päihteet puheeksi - Miksi ja miten? – koulutus. Omaishoitajaliitto. Ostrobotnia, Helsinki 14.5.2019

Tutkittua tietoa läheisten tilanteesta. Päihdepäivät, seminaari 22: Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä, Helsinki 9.5.2019. Päihdepäivien ohjelma.

Voiko kirjaaminen palvella asiakasta/osallistujaa, toiminnan järjestäjää sekä päätöksentekijöitä? Arjen toimintakyky -hankkeen järjestämä Osallisuus ja toimijuus – seminaari 8.3.2019 DIAK

Tukikohta ry:n kertyneen tiedon tulosraportointi & tulosten esittely. Aranko, A. Tukikohta ry. 15.2.2019

Aineistonkeruun koulutus hoitohenkilökunnalle, Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS 11.2.2019

Asiakastyön tukeminen tutkimuksen avulla, Päihdeasiamiespalvelu yhteistyökumppanina 29.1.2019

 

Vuonna 2018

Tutkittu tieto voi tukea järjestötyötä. Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena -seminaari, Helsinki, 18.12.2018

Toimintakykyä kartoittava PARADISE24fin-kysely. Esittely TOIMIA-verkoston sosiaalialan ryhmälle 10.12.2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Kuolleisuus päihdepotilailla. Torstaikoulutus, Päihdelääketieteen yhdistys ry (PÄLY), 28.11.2018

Koulutuspudokkuuden yhteys päihdeongelmaisten ihmisten vankeusriskiin orastavassa aikuisuudessa. Kaskela T. & Pitkänen, T. Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät 28.11.2018

Psykososiaalisen tilanteen seuranta kuntoutuksen aikana PARADISE24fin -kyselyä käyttäen. Yhdenvertaisuus kuntoutuksessa. Kuntoutuksen tutkimusseminaari 22.11.2018 Helsinki, Korjaamo

Arjen toimintakyvyn oma-arviointi. Yhteistyötapaaminen Poliisihallitus ja A-klinikkasäätiö, 16.11.2018

Pitkänen, T. (2018) Psychosocial wellbeing of family members reached by NGOs in the field of addictions. Presentation at Addiction & the Family International Network (AFINet): 1st International Conference, Newcastle upon Tyne, UK 9-11.11.2018

Session chair: Family Members’ Stress and Coping. Addiction & the Family International Network (AFINet): 1st International Conference, Newcastle upon Tyne, UK 9-11.11.2018

Psykososiaalisen tilanteen seuranta päihdehoidon aikana PARADISE24fin -kyselyä käyttäen. Terveyspsykologian päivät 31.10.2018.

Järjestötyö toimintakyvyn tukena. Pingoud, E. & Pitkänen, T. Sosiaalipolitiikan päivät, 25.10.2018 Tampere

Toimintakyvyn ja siinä tapahtuneiden muutosten arviointi. Luento päihdepsykiatrisen yksikön henkilökunnalle, HUS, 10.9.2018.

Toimintakykytiedon kerääminen ja käyttäminen. Toimintakyky kuntoon -ohjelman seminaari, Tampere 16.2.2018

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena 18.12.2018

Ohjelma

10            Tervetuloa ja osallistujien esittäytyminen

10.10       Toimintakyvyn merkitys järjestötyön arjessa (pdf) kehittämiskoordinaattori Katja
                 Malin-Kaartinen, Tukikohta ry

10.30       Toimintakyvyn osa-alueet ja niiden arvioiminen (pdf) erikoistutkija Heidi Anttila THL

11.10        Toimintakyvyn merkitys yksilön arjessa (pdf) sisältösuunnittelija ja kokemusasiantuntija
                 Mikko Laukonsuo, A-klinikkasäätiö

11.35       Toimintakyky kuntoon - yhteistyötä työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi (pdf)
                Toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaattori Mira Roine, Siltavalmennus

11.55       Lounas 

12.40       Tutkittu tieto voi tukea järjestötyötä (pdf) vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

13.10       Päihdelinkin PARADISE24fin kyselyn 5000 vastausta, Arjen toimintakyky -hankkeen tutkija
               Jukka Ahonen, A-klinikkasäätiö

13.30       Krooninen väsymysoireyhtymä/myalginen enkefalomyeliitti (CFS/ME): katsaus suomalaisten
                potilaiden nykytilanteeseen ja toimintakykyyn. Kahden opinnäytetyön tuloksia.
                Kiropraktikko, kansanterveystieteen maisteri Toni Talvitie 

14            Seminaarin päättäminen

 

Vuonna 2017

Päihdehoidon asiakaskunta ja ennen aikaisen kuoleman riski. Lehdistötilaisuus 12.12.2017. A-klinikkasäätiö.

Toisen asteen koulutuksen puuttuminen päihdeongelmaisten nuorten aikuisten vankeusriskiä lisäävänä tekijänä. Kaskela T. & Pitkänen, T. Nuorisotutkimuspäivät, Oulu 6.11.2017

Päihdeongelmat ja toimintakyky. Opetusnäyte. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. 24.8.2017

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: