Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Julkaisut

Julkaisut

Psykososiaalista toimintakykyä kartoittavaa PARADISE24-kyselyä koskien on ilmestynyt useita suomenkielisiä ja englanninkielisiä julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta. Sieltä löytyy kaikki Arjen toimintakyky -hankkeeseen ja PARADISE24fin-kyselyyn liittyvät julkaisut, joissa on tekijänä joku hankkeen työntekijöistä.
Lisäksi Tiimin Tutkittua palstalla on julkaistu lyhyitä kirjoituksia.

Kaikki PARADISE24-menetelmää koskevat kansainväliset julkaisut jotka ovat tiedossamme, on koottu osoitteeseen tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/paradise24fin

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa toteutettiin järjestöille suunnattu kysely, joka sisälsi paljon toimintakykyyn vaikuttavia teemoja. Kyselystä annettiin järjestöille palautetta ja julkaistiin raportti. Yhteistyötä Arjen toimintakyky -hankkeen kanssa suunnittelevien järjestöjen kannattaa tutustua näihin kyselyihin ja palautteeseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä TOIMIA-tietokanta on ilmainen ja avoin työväline kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille. 

Vuonna 2019 ilmestyneitä julkaisuja, joissa hankkeen työntekijöitä on kirjoittajina

Cabello, M., de la Fuente, J., Ayuso Mateos JL & Pitkänen, T. (2019). Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders. Addictive Behaviors 95 (2019) 125-128 (https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.009) ja Suomenkielinen tiivistelmä 

Pitkänen, T. Läheinen tarvitsee tukea jaksaakseen. Irti Huumeista ry:n Taite-lehdessä 1/2019: 6-7.  

Aranko, A. Venytyksiä, pistohaavoja ja amputaatioita – ihmisen ja lomakkeen yhteensovittamisesta. Tietopuu blogi 23.3.2019.

Vuonna 2018 

Pitkänen, T. (2018) Arjen perusasioista selviytymiseen on kaikilla oikeus. Tietopuu blogi 20.9.2018. 

Pitkänen, T. (2018) Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Tiimi 2:26-27.

Jokelainen, S., Holm, M., Ahonen, J. & Pitkänen, T. (2018) Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 – 2016. Tietopuu 2/2018: Katsauksia ja näkökulmia. 

Pitkänen, T., Levola, J., de la Fuente, J. & Cabello, M. (2018). Identifying psychosocial difficulties of inpatients with substance use disorders: evaluation of the usefulness of the PARADISE24 for clinical practiseDisability and Rehabilitation

de la Fuente, J., Cabello, M., Levola, J., Caballero FF., Ayuso-Mateos, JL. & Pitkänen, T (2018). Validity of the PARADISE24 questionnaire in people with substance use disorders: A measure to assess psychosocial difficulties.  Drug and Alcohol Dependence 187:66-71.