Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Arjen toimintakyky Arjen toimintakyky -hankkeen julkaisuja

Arjen toimintakyky -hankkeen julkaisuja

Vuonna 2021

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2021). Järjestötyön vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä. Tietopuu-ajankohtaista.

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2021). Todellista rinnalla kulkemista. Taite-lehti 04/2021. 

Pitkänen, T. Uusimäki, V. & Aranko, A. (2021). Päihdeongelma heikentää läheisen toimintakykyä. Teoksessa Järvinen-Tassopoulos, J. & Pirskanen, H. (toim.) Riippuvuus perheessä. Gaudeamus.

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2021). Huumekysymyksissä vanhempien rakkauden laji painii raskaassa sarjassa. Tietopuu-ajankohtaista.

Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021). Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021: 1-23.

Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T. (2021). Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. June 2021. 

Helfer, A. (2021). Järjestötoimijoilta tukea poikkeusarkeen. Tietopuu-blogi 

Helfer, A. (2021). Koronavuosi tuntui läheisten arjessa. Taite-lehti 2/2021

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2021). Miten kunnissa voidaan tukea kuntoutujien osallisuutta ja selviytymistä arjessa? EPT-verkoston blogi, hyvinvointivaalikamppanja.

Helfer, A., Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2021). Koronapoikkeusolot koettelevat etenkin ihmisiä, joilla on jo ennestään vaikeaa

Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021). Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu. 

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2021). Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021 A-klinikkasäätiö, HELSINKI.  

Vuonna 2020

Helfer, A. (2020). Omaisille tukea poikkeusarkeen. FinFami ry:n Labyrintti-lehti 04/2020.

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2020). Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2020). Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? Tiimi 5/2020, s. 26-27. (pdf).

Bergman, M. (2020). Syöpäpotilaiden toimintakyky ja hyvinvointi kärsinyt poikkeustilan aikana. Suomen Syöpäpotilaat ry, verkkouutinen 13.10.2020.

Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V. (2020). Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä. Tiimi 4/2020, s.26-27. (pdf).

Uusimäki, V. & Helfer, A. (2020). Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana. Tietopuu-blogi 31.8.2020.

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Levola, J. (2020). Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study. Addictive Behaviors Vol. 105. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106330 Tiivistelmä suomeksi.

Tourunen J, Häkkinen M, Pitkänen T.  & Simojoki K. (2020). A Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland. A-klinikkasäätiön raporttisarja 67. (pdf).

Vuonna 2019

Ahonen, K. & Aranko, A. Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavilla vaikeuksia toimintakyvyssä ja toimeentulossa. Tietopuu-blogi 8.11.2019.

Levola, J, Eskelinen, S & Pitkänen, T. (2019). Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders. Journal of Substance Use, epub 12.9.2019 doi.org/10.1080/14659891.2019.1664667. Tiivistelmä suomeksi. 

Häkkinen, M., Tourunen, J., Pitkänen, T., Vuoti, S. & Simojoki, K. (2019). C-hepatiitin hoito opidioidikorvaushoidon yhteydessä onnistuu. Lääkärilehti, Työssä, 34/2019 s. 1825-1827.

Pitkänen, T. (2019). Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää. Päänsärky 1/2019 s. 14-16.

Hyvärinen, A. (2019). Ota puheeksi ja hae apua itselle Omaishoitoperheessä päihdeongelmasta tulee helposti hävetty ja salattu asia. A-klinikkasäätiön vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen toivoo lisää suvaitsevaa ja ratkaisukeskeistä puhetta päihteistä. Lähellä 3/2019 s. 36.

Pitkänen, T. (2019). Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Tiimi 3/2019, s.26-27. (pdf).

Cabello, M., de la Fuente, J., Ayuso Mateos JL & Pitkänen, T. (2019). Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders. Addictive Behaviors 95 (2019) 125-128 (https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.009) ja Suomenkielinen tiivistelmä 

Pitkänen, T. Läheinen tarvitsee tukea jaksaakseen. Irti Huumeista ry:n Taite-lehdessä 1/2019: 6-7. (pdf). 

Aranko, A. Venytyksiä, pistohaavoja ja amputaatioita – ihmisen ja lomakkeen yhteensovittamisesta. Tietopuu blogi 23.3.2019.

Tourunen J, Jurvansuu S, Pitkänen T, Rissanen P, Puumalainen J, Valkonen J, Ilomäki T, Mäenpää E, Hautamäki, Kammonen K, Nieminen N, Ringbom H, Elovainio M, Jokelainen S, Sironen J, Glad T & Ahonen J. Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistajina. MIPA -tutkimustulosten yhteenvetoa.  A-klinikkasäätiö, maaliskuu 2019. (pdf).

Vuonna 2018 

Pitkänen, T. (2018) Arjen perusasioista selviytymiseen on kaikilla oikeus. Tietopuu blogi 20.9.2018. 

Pitkänen, T. (2018) Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Tiimi 2:26-27. (pdf).

Jokelainen, S., Holm, M., Ahonen, J. & Pitkänen, T. (2018) Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 – 2016. Tietopuu 2/2018: Katsauksia ja näkökulmia. (pdf).

Pitkänen, T., Levola, J., de la Fuente, J. & Cabello, M. (2018). Identifying psychosocial difficulties of inpatients with substance use disorders: evaluation of the usefulness of the PARADISE24 for clinical practiseDisability and Rehabilitation

de la Fuente, J., Cabello, M., Levola, J., Caballero FF., Ayuso-Mateos, JL. & Pitkänen, T (2018). Validity of the PARADISE24 questionnaire in people with substance use disorders: A measure to assess psychosocial difficulties.  Drug and Alcohol Dependence 187:66-71.

Lisätietoja

Psykososiaalista toimintakykyä kartoittavaa PARADISE24-kyselyä koskien on ilmestynyt useita suomenkielisiä ja englanninkielisiä julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta. Sieltä löytyy kaikki Arjen toimintakyky -hankkeeseen ja PARADISE24fin-kyselyyn liittyvät julkaisut, joissa on tekijänä joku hankkeen työntekijöistä.
Lisäksi Tiimin Tutkittua palstalla on julkaistu lyhyitä kirjoituksia.

Kaikki PARADISE24-menetelmää koskevat kansainväliset julkaisut jotka ovat tiedossamme, on koottu paradise24-sivulle. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: