Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tervetuloa seminaariin 8.3.2019

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Seuraava seminaari järjestetään 8.3. klo 9 - 15 
Osoite: Diakonia ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä? Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.

Ohjelma 

Ilmoittautuminen

Osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

 

Arjen toimintakyky mukana Päihdepäivillä

Torstaina 9.5 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää läheisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä ennalta ehkäiseviä tukimuotoja. Järjestöissä läheisten tarpeet tiedetään ja on etsitty mahdollisuuksista tunnistaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä, että läheiset saisivat paremmin tukemia nykyisessä yksilö- ja suoriteorientoituneessa maailmassa?

Seminaari on tarkoitettu läheisten kuormittuneisuudesta ja huomioon ottamisesta kiinnostuneille työntekijöille, palveluntarjoajille, palvelujen tilaajille ja poliitikoille, kuormittuneiden läheisten työnantajille sekä läheisille itselleen. Tavoitteena on käydä keskustelua läheisten palvelujen tarpeesta ja tarjonnasta sekä siitä, miten palvelut tulisi järjestää.

Päihdepäivien ohjelma

 

Hankkeessa uusi tutkija

Arno Aranko aloitti hanketutkijana 1.2.2019! Tervetuloa.

 

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena
seminaari pidettiin Pasilassa tiistaina 18.12.2018
Ohjelma ja esitykset löytyvät tapahtumat sivulta.
Kiitos alustajille ja osallistujille.

Olemme julkaisseet esittelykyselyn
Tutustu esittelykyselyyn. Sitä voi käyttää pohjana, kun mietit, millaisesta seurantakyselystä teidän järjestönne tai palvelunne voisi hyötyä.
Räätälöimme kaikille yhteistyökumppaneillemme omanlaisensa seurantakyselyn.

Hankkeella on mukavan paljon yhteistyötahoja
Arjen toimintakyky -hankkeen idea on auttaa erilaisia järjestöjä toimintojen/palveluiden piirissä olevien ihmisten toimintakyvyn arvioinnissa ja seurannassa. Arviointikysely muokataan kullekin järjestölle sopivaksi, yleensä kysely sisältää kolme osiota 1) henkilön hyvintia ja elämäntilannetta koskevat kysymykset, 2) Toimintakykyä kartoittava PARADISE24fin-kysely ja 3) asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä järjestön toiminnasta. Mikäli halutaan seurata hankkeen aikana tapahtunutta muutosta osallistujien toimintakyvyssä, on saman henkilön täytettävä kysely vähintään kahdesti toiminnan aikana. 

Arjen toimintakyky -hanke järjestää myös räätälöityjä koulutuksia psykososiaaliseen toimintakykyyn liittyen.

 

Ota yhteyttä! 

arjentoimintakyky@a-klinikka.fi

Tuuli Pitkänen 
Hankekoordinaattori, dosentti
041-5178678

Arno Aranko
Hanketutkija
050-5603956