Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tulevat seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke on mukana Päihdepäivillä 2021 omalla seminaarillaan. Tarkempi ohjelma julkaistu sivuilla www.paihdepaivat.fi

Lisäksi suunnitteilla on yhteisseminaari Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden kanssa todennäköisesti torstaina 27.8.2020 Tikkurilassa.

 

Kiitos Arnolle

Kiitos Arno upeasta työstä Arjen toimintakyky -hankkeen eteen.

Toimintakyky tiedosta on varmasti paljon hyötyä myös uusissa vaativissa tehtävissäsi toisella työnantajalla.

Kaikkea hyvää sinulle!

 

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat osoitteessa www.paivyt.fi

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä osoitteessa https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/yhteisseminaarit
Myös muut aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.

 

Visualisointi auttaa tulosten hyödyntämisessä

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia tarkastella kerättyä tietoa. Kannattaa tutustua.

 

Auta meitä kerämäämään vertailutietoa

PARADISE24fin-kysely on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä ja sitä on tutkittu kuntoutus- ja hoitotyössä, mutta meillä ei ole tietoa miten kysely toimii keskimääräisen väestön kohdalla. Vertailutieto auttaa tulosten tulkinnassa sekä psykososiaalisia vaikeuksia koskevan ymmärryksen lisäämisessä. Tässä on linkki kyselyyn, jota levitämme ja jota saa jakaa eteenpäin kollegoille, opiskelijoille, kavereille yms. Linkki sisältää PARADISE24fin-kyselyn sekä muutamia taustatietokysymyksiä. Vastaaminen on täysin anonyymia ja vapaaehtoista. Toivomme, että osallistujat vastaavat omaa tilannettaan ajatellen ja että vastaaminen voi myös auttaa heitä oman tilanteensa arvioimisessa.
Kiitos avusta kaikille kyselyyn vastaajille!

 

Uusia julkaisuja

Kesäkuussa ilmestyneessä Tiimi-lehdessä oli Tutkittua palstalla kirjoitus siitä, miten toimintakyky paranee merkitsevästi yhteisöhoidon aikana.

Maaliskuussa on ilmestynyt PARADISE24fin-kyselyä koskeva julkaisu kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä. Irti Huumeista ry:n Taite -lehdessä on kirjoitus hyvinvoinnista.
Julkaisut

 

Mukana Päihdepäivillä

Torstaina 9.5.2019 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää läheisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä ennalta ehkäiseviä tukimuotoja. Järjestöissä läheisten tarpeet tiedetään ja on etsitty mahdollisuuksista tunnistaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä, että läheiset saisivat paremmin tukemia nykyisessä yksilö- ja suoriteorientoituneessa maailmassa?

Seminaari on tarkoitettu läheisten kuormittuneisuudesta ja huomioon ottamisesta kiinnostuneille työntekijöille, palveluntarjoajille, palvelujen tilaajille ja poliitikoille, kuormittuneiden läheisten työnantajille sekä läheisille itselleen. Tavoitteena on käydä keskustelua läheisten palvelujen tarpeesta ja tarjonnasta sekä siitä, miten palvelut tulisi järjestää.

Päihdepäivien ohjelma

 

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä? Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.
Seminaari järjestettiin 8.3. klo 9 - 15. Ohjelma sisältää linkit esityksiin 

 

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena

seminaari pidettiin Pasilassa tiistaina 18.12.2018
Ohjelma ja esitykset löytyvät tapahtumat sivulta.
Kiitos alustajille ja osallistujille.

 

Olemme julkaisseet esittelykyselyn

Tutustu esittelykyselyyn. Sitä voi käyttää pohjana, kun mietit, millaisesta seurantakyselystä teidän järjestönne tai palvelunne voisi hyötyä.
Räätälöimme kaikille yhteistyökumppaneillemme omanlaisensa seurantakyselyn.

 

Hankkeella on mukavan paljon yhteistyötahoja

Arjen toimintakyky -hankkeen idea on auttaa erilaisia järjestöjä toimintojen/palveluiden piirissä olevien ihmisten toimintakyvyn arvioinnissa ja seurannassa. Arviointikysely muokataan kullekin järjestölle sopivaksi, yleensä kysely sisältää kolme osiota 1) henkilön hyvintia ja elämäntilannetta koskevat kysymykset, 2) Toimintakykyä kartoittava PARADISE24fin-kysely ja 3) asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä järjestön toiminnasta. Mikäli halutaan seurata hankkeen aikana tapahtunutta muutosta osallistujien toimintakyvyssä, on saman henkilön täytettävä kysely vähintään kahdesti toiminnan aikana. 

Arjen toimintakyky -hanke järjestää myös räätälöityjä koulutuksia psykososiaaliseen toimintakykyyn liittyen.

 

Ota yhteyttä! 

[email protected]

Tuuli Pitkänen 
Hankekoordinaattori, dosentti
041-5178678