Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Arjen toimintakyky Ajankohtaista

Ajankohtaista

JAA SOMESSA

Uusia artikkeleita julki

Arjen toimintakyky -hankkeeseen liittyen on julkaistu uusi artikkeli toimintakyvystä vieroitushoitojakson aikana: 
Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T. (2021)  Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. June 2021. 

Myös poikkeustilakyselystä julkaistiin Tietopuun tutkimussarjaan artikkeli: Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021): Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021: 1-23.

Arjen toimintakykyyn liittyen on julkaistu kesäkuun aikana myös blogi Tietopuu-sivustolle ja juttu Taite-lehteen.

PARADISE24fin Innokylässä

PARADISE24fin-kysely on lisätty Innokylä-sivustolle. Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen. Tutustu täältä. PARADISE24fin löytyy myös TOIMIA-tietokannasta

Arjen toimintakyky mukana Päihdepäivillä 

Arjen toimintakyky -hanke esittäytyy ja esittelee PARADISE24fin-kyselyä sekä viime vuoden tutkimusta koronapoikkeustilasta vuoden 2021 Päihdepäivillä. Päihdepäiville voi vielä ilmoittautua 17.5. klo 16 asti. Tervetuloa osallistuman Suomen suurimpaan päihdealan tapahtumaan! 

Koronapoikkeusolot koettelevat etenkin ihmisiä, joilla on jo ennestään vaikeaa

Päihteidenkäytön lisääntymisellä korona-aikana oli yhteyksiä muiden muassa yksinäisyyden kokemuksiin ja mielenterveyden ongelmiin. MIPA 2.0 -hankeverkoston ja Arjen toimintakyky -hankkeen järjestämällä someteemaviikolla 22.–26.3.2021 tehtiin yhdessä näkyväksi koronan vaikutuksia järjestötyöhön ja ihmisten arkeen. Tutustu julkaisuihin Twitterissä ja Facebookissa.

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa -artikkeli julki 

Vastikään julkaistussa Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -teoksessa kuvataan järjestöjen työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Artikkeliimme on koottu järjestöjen palveluihin kohdistuvia odotuksia poikkeustilan aikana keväällä 2020. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista.

Lue lisää: Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu. 

Katsaus: Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet ovat koetelleet ihmisiä eri tavoin. Erityisesti terveysongelmista kärsivien arki on muuttunut vaikeammaksi. Katsauksessa on tarkasteltu kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS-tautia) sairastavien kokemuksia keväällä 2020 poikkeustilan aikana. Toimintakyvyn vaikeuksista kärsivät ME/CFS-potilaat muodostivat aineiston perusterveisiin verrattuna terveydellisistä ja taloudellisista syistä haavoittuvassa asemassa olevan ryhmän. Katsauksessa käydään läpi myös potilaiden selviytymiskertomuksia. Suhde perheeseen osoittautui tärkeäksi voimaa antavaksi tekijäksi ja erityisesti vertaistuen merkitys korostui epävarmassa tilanteessa. Poikkeava kevät mahdollisti myös uusia asioita. Terveyspalveluiden ja kurssien siirtyminen verkkoon paransi joidenkin vastaajien elämänlaatua.

Pitkänen, T. & Helfer, A. (2021). Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021 A-klinikkasäätiö.  

Arjen toimintakyky -hanke päättyy keväällä 2021

Vanhempi tutkija ja Arjen toimintakyky -hankkeen koordinaattori Tuuli Pitkänen siirtyi Nuorisotutkimusseuran tutkimuspäälliköksi 1.2.2021. Arjen toimintakyky -hanke jatkuu vielä muutaman kuukauden vuoden 2021 puolella ja projektikoordinaattorina toimii toukokuun loppuun Alix Helfer. Haluamme jo nyt kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tuttuja, asiakkaita ja muita arjen sankareita kuluneista vuosista!

Vuoden 2020 esityksiä ja julkaisuja

Arjen toimintakyky -hanke esitteli tutkimustuloksia useissa seminaareissa ja julkaisi lukuisia julkaisuja syksyn 2020 aikana. Palaa viime vuoden kuulumisiin täältä
 

Katsaus: Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma ja Arjen toimintakyky -hankkeen yhteisjulkaisu paljastaa kuinka sote-järjestöjen kyselyyn vastanneilla yksinäisyys, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö sekä työn ja toimeentulon epävarmuus olivat yhteydessä koettuun alkoholinkäytön lisääntymiseen. Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut tukivat päihteidenkäytön hallintaa
poikkeustilan aikana. Lisää toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia tulossa muistakin näkökulmista, pysy kuulolla!

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2020). Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Suomen Syöpäpotilaat ry: Syöpäpotilaiden toimintakyky ja hyvinvointi kärsinyt poikkeustilan aikana

Suomen Syöpäpotilaat ry osallistui poikkeustilakyselyymme, jota jaettiin somekanavissa ja verkostoissa. Suomen Syöpäpotilaiden kautta kyselyyn tuli 35 vastausta. Kyselyn tuloksissa korostuu äkkinäinen muutos elämänlaadussa poikkeustoimien alkamisen jälkeen. Muutos näkyy erityisesti vastaajien ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteina sekä huolena taloudellisesta toimeentulosta. Kysely laadittiin ja sitä levitettiin yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman kanssa. Lue lisää Suomen Syöpäpotilaat ry:n verkkosivuilta.

Tiimin tutkittua: Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä 

Poikkeustilakyselyn tuloksia viimeisimmässä Tiimi-lehdessä! huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä. Lue lisää kesän tutkimuksen tuloksia Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä -jutusta.

Kiitos kesätyöntekijöille!

Poikkeuksellinen kesä on takana. Kiitos tutkimusassistenteille Rikulle ja Virppikselle, jotka ovat olleet suurena apuna ja mukana toukokuusta elokuun loppuun asti. Elokuun ajan joukossamme etäili myös Alkoholitutkimussäätiön apurahatutkijana Jonna Levola.  

Blogi: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana

Arjen toimintakyky -hankkeen aloitteesta touko-kesäkuussa toteutetun verkkokyselyn (n=531) ja siihen liittyneiden puhelinhaastattelujen (n=65) perusteella poikkeustilan vaikutukset iskivät rajusti moniin jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin. Verkkokyselyn vastaukset ja puhelinhaastatteluissa käydyt keskustelut antoivat meille syvällisen näkökulman siitä, miten eri tavoin kuormitus voi kohdistua yksilöön poikkeavassa arjessa.

Julkaisimme ensimmäisen blogin omaisten huolista ja tuen tarpeesta. Lue blogikirjoitus läheisteemasta täältä.

Kiitos kaikille verkkokyselyyn vastanneille sekä järjestöille ja hankkeille, jotka jakoivat kyselyä verkostoissaan. Aineistonkeruu valmisteltiin yhteistyössä MIPA 2.0 -hankkeen sekä Toimintakyky kuntoon -ohjelman kanssa.  

Lisää kyselyn tuloksista tulossa vielä syksyn aikana, pysy kuulolla!

Kerro kuinka koronakriisin aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut arkeesi ja hyvinvointiisi

Koronapandemia on asettanut ihmiset kaikkialla maailmassa täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeustilan vaikutukset tuntuvat jokaisen arjessa ja kriisi osuu vakavasti jo haavoittuvassa  asemassa oleviin ihmisiin. Huoli, epävarmuus tulevasta ja taloudelliset ongelmat ovat riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille sekä päihde- ja riippuvuusongelmille. Nyt tarvitaan nopeasti lisätietoa poikkeustilan vaikutuksista arjessa selviämiseen. 

Kutsumme tähän kyselyyn mahdollisimman monenlaisia vastaajia. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Kyselyllä pyrimme kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä.
Vastaa kyselyyn täältä.
Kysely on laadittu yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) 

Järjestö, tule mukaan ja jaa kysely verkostoissasi!

Kutsumme järjestöjä mukaan selvittämään koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia kohderyhmässään levittämällä verkkokyselyä omissa kanavissaan. Pyrimme kartoittamaan monenlaisia kohtaloita korona-arjen keskellä, jonka takia olisi tärkeää saada levitettyä kyselyä mahdollisimman laajasti.  Jokaiselle yhteistyöjärjestölle räätälöidään oma linkki, jonka voitte jakaa omalle kohderyhmällenne sosiaalisessa median kanavillanne, uutiskirjeissänne tai verkkosivuillanne. Vastineeksi järjestö saa käyttöönsä tietoa oman kohderyhmän tilanteesta.  

Lisätietoa kyselystä: Alix Helfer  puh. 0505603956
[email protected]

Uusia työntekijöitä

Hanketutkija Alix Helfer ja kesätyöntekijät Riku Laine ja Virvatuli Uusimäki.
Tervetuloa!

Tulevat seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke on mukana Päihdepäivillä 19.-20.5.2021 omalla seminaarillaan: Vastaavatko päihdepalvelut maahanmuuttajien tarpeisiin – Tunnetaanko päihteiden käyttöön ja hoitoon hakeutumiseen vaikuttavia kulttuurisia ja uskontoon liittyviä tekijöitä? 
Lisätietoja Päihdepäivien sivuilta.

Lisäksi suunnitteilla on yhteisseminaari Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden kanssa todennäköisesti Tikkurilassa.

Kiitos Arnolle

Kiitos Arno upeasta työstä Arjen toimintakyky -hankkeen eteen.
Toimintakyky tiedosta on varmasti paljon hyötyä myös uusissa vaativissa tehtävissäsi toisella työnantajalla.
Kaikkea hyvää sinulle!

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat PÄIVYTin sivuilla.

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä yhteisseminaarit-sivulla.
Myös muut aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.

Visualisointi auttaa tulosten hyödyntämisessä

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia tarkastella kerättyä tietoa. Kannattaa tutustua.

Auta meitä kerämäämään vertailutietoa

PARADISE24fin-kysely on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä ja sitä on tutkittu kuntoutus- ja hoitotyössä, mutta meillä ei ole tietoa miten kysely toimii keskimääräisen väestön kohdalla. Vertailutieto auttaa tulosten tulkinnassa sekä psykososiaalisia vaikeuksia koskevan ymmärryksen lisäämisessä. Tässä on linkki kyselyyn, jota levitämme ja jota saa jakaa eteenpäin kollegoille, opiskelijoille, kavereille yms. Linkki sisältää PARADISE24fin-kyselyn sekä muutamia taustatietokysymyksiä. Vastaaminen on täysin anonyymia ja vapaaehtoista. Toivomme, että osallistujat vastaavat omaa tilannettaan ajatellen ja että vastaaminen voi myös auttaa heitä oman tilanteensa arvioimisessa.
Kiitos avusta kaikille kyselyyn vastaajille!

Uusia julkaisuja

Kesäkuussa 2019 ilmestyneessä Tiimi-lehdessä oli Tutkittua palstalla kirjoitus siitä, miten toimintakyky paranee merkitsevästi yhteisöhoidon aikana.

Maaliskuussa on ilmestynyt PARADISE24fin-kyselyä koskeva julkaisu kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä. Irti Huumeista ry:n Taite -lehdessä on kirjoitus hyvinvoinnista.
Julkaisut

 

Mukana Päihdepäivillä

Torstaina 9.5.2019 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää läheisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä ennalta ehkäiseviä tukimuotoja. Järjestöissä läheisten tarpeet tiedetään ja on etsitty mahdollisuuksista tunnistaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä, että läheiset saisivat paremmin tukemia nykyisessä yksilö- ja suoriteorientoituneessa maailmassa?

Seminaari on tarkoitettu läheisten kuormittuneisuudesta ja huomioon ottamisesta kiinnostuneille työntekijöille, palveluntarjoajille, palvelujen tilaajille ja poliitikoille, kuormittuneiden läheisten työnantajille sekä läheisille itselleen. Tavoitteena on käydä keskustelua läheisten palvelujen tarpeesta ja tarjonnasta sekä siitä, miten palvelut tulisi järjestää.

Päihdepäivien ohjelma

 

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä? Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.
Seminaari järjestettiin 8.3. klo 9 - 15. Ohjelma sisältää linkit esityksiin 

 

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena

seminaari pidettiin Pasilassa tiistaina 18.12.2018
Ohjelma ja esitykset löytyvät tapahtumat sivulta.
Kiitos alustajille ja osallistujille.

 

Olemme julkaisseet esittelykyselyn

Tutustu esittelykyselyyn. Sitä voi käyttää pohjana, kun mietit, millaisesta seurantakyselystä teidän järjestönne tai palvelunne voisi hyötyä.
Räätälöimme kaikille yhteistyökumppaneillemme omanlaisensa seurantakyselyn.

 

Hankkeella on mukavan paljon yhteistyötahoja

Arjen toimintakyky -hankkeen idea on auttaa erilaisia järjestöjä toimintojen/palveluiden piirissä olevien ihmisten toimintakyvyn arvioinnissa ja seurannassa. Arviointikysely muokataan kullekin järjestölle sopivaksi, yleensä kysely sisältää kolme osiota 1) henkilön hyvintia ja elämäntilannetta koskevat kysymykset, 2) Toimintakykyä kartoittava PARADISE24fin-kysely ja 3) asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä järjestön toiminnasta. Mikäli halutaan seurata hankkeen aikana tapahtunutta muutosta osallistujien toimintakyvyssä, on saman henkilön täytettävä kysely vähintään kahdesti toiminnan aikana. 

Arjen toimintakyky -hanke järjestää myös räätälöityjä koulutuksia psykososiaaliseen toimintakykyyn liittyen.

Ota yhteyttä! 

[email protected]

Alix Helfer 
Hankekoordinaattori
050-5603956

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: