Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Ajankohtaista

Ajankohtaista

Esityksiä useissa seminaareissa

Arjen toimintakyky -hanke esittelee tutkimustuloksia ja kokemuksia useissa seminaareissa syksyn 2020 aikana. Lisätietoa

Suomen Syöpäpotilaat ry: Syöpäpotilaiden toimintakyky ja hyvinvointi kärsinyt poikkeustilan aikana

Suomen Syöpäpotilaat ry osallistui poikkeustilakyselyymme, jota jaettiin somekanavissa ja verkostoissa. Suomen Syöpäpotilaiden kautta kyselyyn tuli 35 vastausta. Kyselyn tuloksissa korostuu äkkinäinen muutos elämänlaadussa poikkeustoimien alkamisen jälkeen. Muutos näkyy erityisesti vastaajien ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteina sekä huolena taloudellisesta toimeentulosta. Kysely laadittiin ja sitä levitettiin yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman kanssa. Lue lisää Suomen Syöpäpotilaat ry:n verkkosivuilta.

Tiimin tutkittua: Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä 

Poikkeustilakyselyn tuloksia viimeisimmässä Tiimi-lehdessä! huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä. Lue lisää kesän tutkimuksen tuloksia Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä -jutusta.

Kiitos kesätyöntekijöille!

Poikkeuksellinen kesä on takana. Kiitos tutkimusassistenteille Rikulle ja Virppikselle, jotka ovat olleet suurena apuna ja mukana toukokuusta elokuun loppuun asti. Elokuun ajan joukossamme etäili myös Alkoholitutkimussäätiön apurahatutkijana Jonna Levola.  

Blogi: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana

Arjen toimintakyky -hankkeen aloitteesta touko-kesäkuussa toteutetun verkkokyselyn (n=531) ja siihen liittyneiden puhelinhaastattelujen (n=65) perusteella poikkeustilan vaikutukset iskivät rajusti moniin jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin. Verkkokyselyn vastaukset ja puhelinhaastatteluissa käydyt keskustelut antoivat meille syvällisen näkökulman siitä, miten eri tavoin kuormitus voi kohdistua yksilöön poikkeavassa arjessa.

Julkaisimme ensimmäisen blogin omaisten huolista ja tuen tarpeesta. Lue blogikirjoitus läheisteemasta täältä.

Kiitos kaikille verkkokyselyyn vastanneille sekä järjestöille ja hankkeille, jotka jakoivat kyselyä verkostoissaan. Aineistonkeruu valmisteltiin yhteistyössä MIPA 2.0 -hankkeen sekä Toimintakyky kuntoon -ohjelman kanssa.  

Lisää kyselyn tuloksista tulossa vielä syksyn aikana, pysy kuulolla!

Kerro kuinka koronakriisin aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut arkeesi ja hyvinvointiisi

Koronapandemia on asettanut ihmiset kaikkialla maailmassa täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeustilan vaikutukset tuntuvat jokaisen arjessa ja kriisi osuu vakavasti jo haavoittuvassa  asemassa oleviin ihmisiin. Huoli, epävarmuus tulevasta ja taloudelliset ongelmat ovat riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille sekä päihde- ja riippuvuusongelmille. Nyt tarvitaan nopeasti lisätietoa poikkeustilan vaikutuksista arjessa selviämiseen. 

Kutsumme tähän kyselyyn mahdollisimman monenlaisia vastaajia. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Kyselyllä pyrimme kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä.
Vastaa kyselyyn täältä.
Kysely on laadittu yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) 

Järjestö, tule mukaan ja jaa kysely verkostoissasi!

Kutsumme järjestöjä mukaan selvittämään koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia kohderyhmässään levittämällä verkkokyselyä omissa kanavissaan. Pyrimme kartoittamaan monenlaisia kohtaloita korona-arjen keskellä, jonka takia olisi tärkeää saada levitettyä kyselyä mahdollisimman laajasti.  Jokaiselle yhteistyöjärjestölle räätälöidään oma linkki, jonka voitte jakaa omalle kohderyhmällenne sosiaalisessa median kanavillanne, uutiskirjeissänne tai verkkosivuillanne. Vastineeksi järjestö saa käyttöönsä tietoa oman kohderyhmän tilanteesta.  

Lisätietoa kyselystä: Alix Helfer  puh. 0505603956
[email protected]

Uusia työntekijöitä

Hanketutkija Alix Helfer ja kesätyöntekijät Riku Laine ja Virvatuli Uusimäki.
Tervetuloa!

Tulevat seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke on mukana Päihdepäivillä 19.-20.5.2021 omalla seminaarillaan: Vastaavatko päihdepalvelut maahanmuuttajien tarpeisiin – Tunnetaanko päihteiden käyttöön ja hoitoon hakeutumiseen vaikuttavia kulttuurisia ja uskontoon liittyviä tekijöitä? 
Lisätietoja Päihdepäivien sivuilta.

Lisäksi suunnitteilla on yhteisseminaari Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden kanssa todennäköisesti Tikkurilassa.

Kiitos Arnolle

Kiitos Arno upeasta työstä Arjen toimintakyky -hankkeen eteen.
Toimintakyky tiedosta on varmasti paljon hyötyä myös uusissa vaativissa tehtävissäsi toisella työnantajalla.
Kaikkea hyvää sinulle!

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat PÄIVYTin sivuilla.

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä yhteisseminaarit-sivulla.
Myös muut aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.

Visualisointi auttaa tulosten hyödyntämisessä

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia tarkastella kerättyä tietoa. Kannattaa tutustua.

Auta meitä kerämäämään vertailutietoa

PARADISE24fin-kysely on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä ja sitä on tutkittu kuntoutus- ja hoitotyössä, mutta meillä ei ole tietoa miten kysely toimii keskimääräisen väestön kohdalla. Vertailutieto auttaa tulosten tulkinnassa sekä psykososiaalisia vaikeuksia koskevan ymmärryksen lisäämisessä. Tässä on linkki kyselyyn, jota levitämme ja jota saa jakaa eteenpäin kollegoille, opiskelijoille, kavereille yms. Linkki sisältää PARADISE24fin-kyselyn sekä muutamia taustatietokysymyksiä. Vastaaminen on täysin anonyymia ja vapaaehtoista. Toivomme, että osallistujat vastaavat omaa tilannettaan ajatellen ja että vastaaminen voi myös auttaa heitä oman tilanteensa arvioimisessa.
Kiitos avusta kaikille kyselyyn vastaajille!

Uusia julkaisuja

Kesäkuussa 2019 ilmestyneessä Tiimi-lehdessä oli Tutkittua palstalla kirjoitus siitä, miten toimintakyky paranee merkitsevästi yhteisöhoidon aikana.

Maaliskuussa on ilmestynyt PARADISE24fin-kyselyä koskeva julkaisu kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä. Irti Huumeista ry:n Taite -lehdessä on kirjoitus hyvinvoinnista.
Julkaisut

 

Mukana Päihdepäivillä

Torstaina 9.5.2019 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös oman itsensä takia. Pitkään jatkuva kuormittuminen sairastuttaa ja heikentää läheisen omaa hyvinvointia. Palvelujärjestelmä ei nykyisin sisällä ennalta ehkäiseviä tukimuotoja. Järjestöissä läheisten tarpeet tiedetään ja on etsitty mahdollisuuksista tunnistaa ja tukea. Mitä voisimme tehdä, että läheiset saisivat paremmin tukemia nykyisessä yksilö- ja suoriteorientoituneessa maailmassa?

Seminaari on tarkoitettu läheisten kuormittuneisuudesta ja huomioon ottamisesta kiinnostuneille työntekijöille, palveluntarjoajille, palvelujen tilaajille ja poliitikoille, kuormittuneiden läheisten työnantajille sekä läheisille itselleen. Tavoitteena on käydä keskustelua läheisten palvelujen tarpeesta ja tarjonnasta sekä siitä, miten palvelut tulisi järjestää.

Päihdepäivien ohjelma

 

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä? Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.
Seminaari järjestettiin 8.3. klo 9 - 15. Ohjelma sisältää linkit esityksiin 

 

Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena

seminaari pidettiin Pasilassa tiistaina 18.12.2018
Ohjelma ja esitykset löytyvät tapahtumat sivulta.
Kiitos alustajille ja osallistujille.

 

Olemme julkaisseet esittelykyselyn

Tutustu esittelykyselyyn. Sitä voi käyttää pohjana, kun mietit, millaisesta seurantakyselystä teidän järjestönne tai palvelunne voisi hyötyä.
Räätälöimme kaikille yhteistyökumppaneillemme omanlaisensa seurantakyselyn.

 

Hankkeella on mukavan paljon yhteistyötahoja

Arjen toimintakyky -hankkeen idea on auttaa erilaisia järjestöjä toimintojen/palveluiden piirissä olevien ihmisten toimintakyvyn arvioinnissa ja seurannassa. Arviointikysely muokataan kullekin järjestölle sopivaksi, yleensä kysely sisältää kolme osiota 1) henkilön hyvintia ja elämäntilannetta koskevat kysymykset, 2) Toimintakykyä kartoittava PARADISE24fin-kysely ja 3) asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä järjestön toiminnasta. Mikäli halutaan seurata hankkeen aikana tapahtunutta muutosta osallistujien toimintakyvyssä, on saman henkilön täytettävä kysely vähintään kahdesti toiminnan aikana. 

Arjen toimintakyky -hanke järjestää myös räätälöityjä koulutuksia psykososiaaliseen toimintakykyyn liittyen.

Ota yhteyttä! 

[email protected]

Tuuli Pitkänen 
Hankekoordinaattori, dosentti
041-5178678

Alix Helfer 
Hanketutkija
050-5603956