Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Seminaarit 2020 

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu aktiivisesti PÄIVYTin "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaarin järjestämiseen PÄIVYTin kokouksen yhteydessä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoa www.paivyt.fi

Päihdepäivät siirtyivät vuodelle 2021 www.paihdepaivat.fi

Arjen toimintakyky -hankeella on oma seminaari Päihdepäivillä seminaaria koskien maahanmuuttajia.
Lisäksi osallistumme aktiivisesti PÄIVYTin seminaarin järjestämiseen.

Yhteisseminaari Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden kanssa elokuun viimeisellä viikolla, todennäköisesti to 27.8 Tikkurilan Laureassa

 

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat osoitteessa www.paivyt.fi

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä osoitteessa https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/yhteisseminaarit
Myös muut aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.
 

Visualisointi avartaa tulkintoja

Toimintakykyä koskevia tietoja voidaan tarkastella monitahoisesti porautumalla. Arjen toimintakyky -hankkeeseen liittyen on kerätty tietoa psykososiaalisista vaikeuksista ja niiden vähenemisestä erilaisiin toimintoihin ja kuntoutukseen osallistumisen myötä. Markus Marttunen on visualisoinut ensimmäisiä tuloksiamme Power BI-ohjelmaa käyttäen. Tämä on suunta, joka avartaa mahdollisuuksia hyödyntää tutkimus- ja kartoitustuloksia entistä paremmin tulevaisuudessa. Kannattaa tutustua.
 

Arjen toimintakyky -hankkeessa

Tavoitteena on tukea yhteistyöhön halukkaita järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat, joiden tavoitteena on työikäisten kansalaisten toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset.

Hankkeessa on mukana erilaisia järjestöjä ja palveluntarjoajia, joilla on kiinnostusta osallistujien/asiakkaiden tilanteen ja toimintakyvyn seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Hankkeeseen ei tällä hetkellä oteta mukaan uusia järjestöjä, mutta ilmoitamme taas kun etsimme uusia yhteistyökumppaneita.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

 

Yhteystiedot  

[email protected]

Tuuli Pitkänen
Hankekoordinaattori
Vanhempi tutkija, dosentti
p. 0415178678

Twitterissä @atoimintakyky sekä Facebookissa arjentoimintakyky