Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

A-klinikkasäätiön toteuttamassa Arjen toimintakyky -hankkeessa on tuotettu järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan. Järjestöjen tarpeiden mukaan täydennettävä Paradise24fin-kysely on Päihdelinkin sivuilla sijaitseva käytännön työväline, joka ohjaa keskustelemaan toimintakyvystä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Tutustu esimerkkikyselyyn, jota voi käyttää pohjana omalle järjetöllenne tehdyn kyselyn suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tarjottiin koulutusta ja tukea työvälineen käyttöön sekä toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. 

Arjen toimintakyky -hanke päättyi 

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille sekä hankkeen parissa työskennelleille kuluneista vuosista! On ollut innostavaa huomata, miten toimintakyky on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon järjestötoiminnassa ja sote-palveluissa. Seuraavassa jutussa käydään läpi hankkeen tuloksia niin järjestöjen kuin heidän asiakkaidensa näkökulmasta: Järjestötyön vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä.

 

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: