Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Kerro kuinka koronakriisin aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut arkeesi ja hyvinvointiisi

Koronapandemia on asettanut ihmiset kaikkialla maailmassa täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeustilan vaikutukset tuntuvat jokaisen arjessa ja kriisi osuu vakavasti jo haavoittuvassa  asemassa oleviin ihmisiin. Huoli, epävarmuus tulevasta ja taloudelliset ongelmat ovat riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille sekä päihde- ja riippuvuusongelmille. Nyt tarvitaan nopeasti lisätietoa poikkeustilan vaikutuksista arjessa selviämiseen. 

Kutsumme tähän kyselyyn mahdollisimman monenlaisia vastaajia. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Kyselyllä pyrimme kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä.
Vastaa kyselyyn täältä.
Kysely on laadittu yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) 

Järjestö, tule mukaan ja jaa kysely verkostoissasi!

Kutsumme järjestöjä mukaan selvittämään koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia kohderyhmässään levittämällä verkkokyselyä omissa kanavissaan. Pyrimme kartoittamaan monenlaisia kohtaloita korona-arjen keskellä, jonka takia olisi tärkeää saada levitettyä kyselyä mahdollisimman laajasti.  Jokaiselle yhteistyöjärjestölle räätälöidään oma linkki, jonka voitte jakaa omalle kohderyhmällenne sosiaalisessa median kanavillanne, uutiskirjeissänne tai verkkosivuillanne. Vastineeksi järjestö saa käyttöönsä tietoa oman kohderyhmän tilanteesta.  

Lisätietoa kyselystä: Alix Helfer  puh. 0505603956
[email protected]

Seminaarit 2020 

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu aktiivisesti PÄIVYTin "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaarin järjestämiseen PÄIVYTin kokouksen yhteydessä 2.11.2020. Lisätietoa www.paivyt.fi

Päihdepäivät siirtyivät vuodelle 2021 www.paihdepaivat.fi

Arjen toimintakyky -hankeella on oma seminaari Päihdepäivillä seminaaria koskien maahanmuuttajia.
Lisäksi osallistumme aktiivisesti PÄIVYTin seminaarin järjestämiseen Päihdepäivillä.

Yhteisseminaari Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden kanssa syksyllä 2020. 

 

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat osoitteessa www.paivyt.fi

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä osoitteessa https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/yhteisseminaarit
Myös muut aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.
 

Visualisointi avartaa tulkintoja

Toimintakykyä koskevia tietoja voidaan tarkastella monitahoisesti porautumalla. Arjen toimintakyky -hankkeeseen liittyen on kerätty tietoa psykososiaalisista vaikeuksista ja niiden vähenemisestä erilaisiin toimintoihin ja kuntoutukseen osallistumisen myötä. Markus Marttunen on visualisoinut ensimmäisiä tuloksiamme Power BI-ohjelmaa käyttäen. Tämä on suunta, joka avartaa mahdollisuuksia hyödyntää tutkimus- ja kartoitustuloksia entistä paremmin tulevaisuudessa. Kannattaa tutustua.
 

Arjen toimintakyky -hankkeessa

Tavoitteena on tukea yhteistyöhön halukkaita järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat, joiden tavoitteena on työikäisten kansalaisten toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset.

Hankkeessa on mukana erilaisia järjestöjä ja palveluntarjoajia, joilla on kiinnostusta osallistujien/asiakkaiden tilanteen ja toimintakyvyn seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Hankkeeseen ei tällä hetkellä oteta mukaan uusia järjestöjä, mutta ilmoitamme taas kun etsimme uusia yhteistyökumppaneita.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

 

Yhteystiedot  

[email protected]

Tuuli Pitkänen
Hankekoordinaattori
Vanhempi tutkija, dosentti
p. 0415178678

Alix Helfer
Hanketutkija
p. 00505603956

Twitterissä @atoimintakyky