Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Mukana Päihdepäivillä 2019

Torstaina 9.5 klo 12.30-14 Kulttuuritalolla

Iltapäivän seminaari 22. Läheiset tarvitsevat tukea itselleen – läheisten tarpeiden huomioiminen palvelujärjestelmässä

Päihdepäivien ohjelma

Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi

Seminaari järjestettiin 8.3. klo 9 - 15 
Osoite: Diakonia ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

Tutkimusten sekä työntekijöiden intuitiivisen tiedon mukaan järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Järjestöjen monimuotoisella kentällä vaikuttavuuden osoittaminen on haastavaa. Seminaarin tavoitteena on jakaa tietoa sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista, joita käytännön työssä kohtaamme. Miten voimme kehittää vaikuttavuuden arvioinnin ymmärrettävyyttä, luottamuksellisuutta ja ihmisystävällisyyttä. Järjestöt tekevät vaikuttavaa työtä, mutta miten saamme sen näkyväksi.

Ohjelma sisältää linkit esityksiin

Kiitos 8.3.2019 pidettyn seminaarin alustajille ja osallistujille

Esitykset on lisätty Tapahtumat sivulle.

 

Arjen toimintakyky -hankkeessa

Tavoitteena on tukea yhteistyöhön halukkaita järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat, joiden tavoitteena on työikäisten kansalaisten toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset.

Hankkeessa on mukana erilaisia järjestöjä ja palveluntarjoajia, joilla on kiinnostusta osallistujien/asiakkaiden tilanteen ja toimintakyvyn seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Hankkeeseen ei tällä hetkellä oteta mukaan uusia järjestöjä, mutta ilmoitamme taas kun etsimme uusia yhteistyökumppaneita.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

Yhteystiedot  

arjentoimintakyky@a-klinikka.fi

Tuuli Pitkänen
Hankekoordinaattori
Vanhempi tutkija, dosentti
p. 0415178678

Arno Aranko
Hanketutkija
p. 0505603956

Twitterissä @atoimintakyky sekä Facebookissa arjentoimintakyky