Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

Visualisointi avartaa tulkintoja

Toimintakykyä koskevia tietoja voidaan tarkastella monitahoisesti porautumalla. Arjen toimintakyky -hankkeeseen liittyen on kerätty tietoa psykososiaalisista vaikeuksista ja niiden vähenemisestä erilaisiin toimintoihin ja kuntoutukseen osallistumisen myötä. Markus Marttunen on visualisoinut ensimmäisiä tuloksiamme Power BI-ohjelmaa käyttäen. Tämä on suunta, joka avartaa mahdollisuuksia hyödyntää tutkimus- ja kartoitustuloksia entistä paremmin tulevaisuudessa. Kannattaa tutustua.

Arjen toimintakyky -hankkeessa

Tavoitteena on tukea yhteistyöhön halukkaita järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat, joiden tavoitteena on työikäisten kansalaisten toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset.

Hankkeessa on mukana erilaisia järjestöjä ja palveluntarjoajia, joilla on kiinnostusta osallistujien/asiakkaiden tilanteen ja toimintakyvyn seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Hankkeeseen ei tällä hetkellä oteta mukaan uusia järjestöjä, mutta ilmoitamme taas kun etsimme uusia yhteistyökumppaneita.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

Seminaarit

Laita kalenteriin seuraava seminaari ke 6.11.2019, jonka järjestävät Arjen toimintakyky ja MIPA 2-hankkeet sekä DIAK.
Aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.

Yhteystiedot  

[email protected]

Tuuli Pitkänen
Hankekoordinaattori
Vanhempi tutkija, dosentti
p. 0415178678

Arno Aranko
Hanketutkija
p. 0505603956

Twitterissä @atoimintakyky sekä Facebookissa arjentoimintakyky